Hahn: Upitnik je prekretnica za budućnost BiH

Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uručio je 9. decembra 2016. godine u Sarajevu upitnik Evropske komisije predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dr. Denisu Zvizdiću.

Posjeta komesara Hahna Bosni i Hercegovini uslijedila je nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u EU koji je BiH predala u februaru 2016. godine, i zelenog svjetla koje je Vijeće dalo Komisiji za pripremu Mišljenja o zahtjevu za članstvo, u septembru 2016. godine.

Ovom prilikom, komesar Hahn ponovio je da je Evropska unija opredijeljena da podrži EU perspektivu ove zemlje. “Čitav ovaj proces može biti prava prekretnica za budućnost Bosne i Hercegovine, jer sada ova zemlja može da bude ocijenjena u odnosu na iste standarde koji važe za zemlje članice EU“, naglasio je komesar Hahn.

Komesar Hahn je naveo da je provedba Reformske agende na pravom putu, da će uskoro biti potpisan protokol o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te da je usvojen mehanizam koordinacije, što će biti od presudnog značaja za ovaj proces.

Tokom boravka u Bosni i Hercegovini, komesar Hahn se sastao i sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnadkom, i predstavnicima entitetskih vlada.

Upitnik se može naći na stranici Direkcije za evropske integracije http://dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=17741&langTag=bs-BA

 

Europa.ba