Zajednička izjava visoke predstavnice Mogherini i komesara Hahna o mišljenju Venecijanske komisije o izmjenama Ustava Turske

Primili smo k znanju mišljenje Venecijanske komisije o izmjenama Ustava Republike Turske koje je Velika narodna skupština usvojila 21. januara 2017.

Kako se ističe u mišljenju Venecijanske komisije, Turska ima suverenitet da odlučuje o svom sistemu upravljanja. Svjesni smo činjenice da je zemlja izložena nizu izazova i podržavamo je u borbi protiv pošasti terorizma. Nastavljamo da podržavamo gostoprimstvo sa kojim se ophodi prema izbjeglicama iz ratom razorenih područja u svom okruženju.

Pozdravljamo činjenicu da je Turska najavila mjere za sprovođenje preporuka Vijeća Evrope koje se tiču vanrednog stanja i zahvaljujući kojima će preduzete mjere uskladiti sa evropskim standardima.

Međutim, primjedbe Venecijanske komisije na predložene ustavne izmjene izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog prekomjerne koncentracije moći u jednom kabinetu što može imati ozbiljne posljedice po preko potrebni sistem kočnica i ravnoteža kao i po nezavisnost pravosuđa. Osim toga, zabrinutost izaziva i činjenica da se čitav proces unošenja ustavnih izmjena odvija tokom vanrednog stanja.

Predložene izmjene, ukoliko budu odobrene na referendumu 16. aprila, a naročito njihova praktična primjena, biće predmet procjene u kontekstu obaveza koje je Turska preuzela kao zemlja kandidat za članstvo u EU i kao članica Vijeća Evrope.

Pozivamo Tursku da nastavi i dalje produbi tijesnu saradnju sa Vijećem Evrope i njegovim tijelima te da riješi njihove zabrinutosti i sprovede njihove preporuke.

U svijetlu tenzija između Turske i nekih država članica EU u proteklih nekoliko dana, ključno je da se izbjegne dalja eskalacija i nađu načini da se aktuelna situacija smiri. Odluke o sastancima i protestima u državama članicama se tiču dotičnih država članica u skladu sa važećim odredbama međunarodnog i nacionalnog prava.

Evropska unija poziva Tursku da se uzdrži od izjava i činova koji bi mogli da dodatno pogoršaju situaciju. Pitanja od značaja se mogu riješiti samo otvorenim i neposrednim komunikacionim kanalima. Nastavićemo da pružamo naše dobre usluge u interesu odnosa EU i Turske.

Europa.ba