EU i ILO: Počinje provedba aktivnosti na stvaranju 620 novih radnih mjesta u sklopu 4 miliona eura vrijednog projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje

Prva u nizu od osam obuka za 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje počinje danas u Bijeljini. Ova obuka označava početak konkretnih aktivnosti na stvaranju najmanje 620 novih radnih mjesta i prekvalifikaciji skoro 2,000 nezaposlenih u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg EU finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Projektom koji se provodi u 22 opštine stvoriće se nova radna mjesta za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe u oblastima obrade drveta, metala, tekstila, kože, poljoprivrede, proizvodnje hrane, turizma, informacionih tehnologija, vizuelne komunikacije i poduzetništva.

U skladu sa projektnim planom, nakon dodjele direktnih EU grantova za 15 partnerstava u ukupnom iznosu od 3 miliona eura, ILO će tokom cijele provedbe projekta pružati podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje i voditi ih kroz sve faze provođenja njihovih aktivnosti,” rekao je Džemal Hodžić, koordinator projekta pri ILO-u.

Prva obuka i tehnička podrška se odnosi na upravljanje partnerstvima kao i na provođenje njihovih aktivnosti na terenu, te na upravljanje finansijama i nadgledanje i evaluaciju svih aktivnosti, kako bi se sve potencijalne poteškoće u provođenju projekta na vrijeme ustanovile i otklonile,” dodao je Hodžić.

Svaku od osam planiranih obuka ILO će provoditi zasebno sa svakim od 15 partnerstava koja uključuju opštine ili gradove, javne službe za zapošljavanje, poslodavce, obrazovne institucije i nevladine organizacije kako bi najbolje odgovorio na njihove specifične potrebe u skladu sa njihovim dosadašnjim iskustvima u provođenju projekata.

Prva obuka će se tako konsekutivno provoditi u Bijeljini, Orašju, Banjaluci, Prnjavoru, Prijedoru, Bosanskoj Krupi, Petrovcu, Sarajevu, Goraždu, Čapljini, Travniku i Zavidovićima od 12. juna do 7. jula 2017. Projekat Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini je dio 19 miliona eura vrijednog Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje kojeg finansira EU, a provode UNDP, GIZ i ILO.

Za više informacija molimo vas kontaktirajte projektnu kancelariju ILO-a putem elektronske pošte: lep@ilo.org

Europa.ba