Ministarski sastanak u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu

Banja Luka, 20. juli 2017.

Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo na neovisno, nepristrasno i efikasno pravosuđe koje se bori protiv teških krivičnih djela, naročito organiziranog kriminala i korupcije. Vladavina prava nalazi se u srži procesa evropskih integracija.

Od 2011. godine u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu, Evropska komisija omogućava razgovore o reformi pravosuđa na nivou države, naročito u pogledu koordinacije krivične nadležnosti između državnog nivoa i drugih nivoa vlasti.

Danas se na Ministarskom sastanku o Strukturiranom dijalogu o pravosuđu razgovaralo o prijedlogu novog Zakona o sudovima BiH, koji su ponudili stručnjaci iz država članica EU, a koji bi osigurao pravnu sigurnost i efikasno funkcioniranje pravosuđa u skladu sa standardima EU i domaćim pravnim poretkom.

Pozdravljamo spremnost učesnika da rade u pravcu postizanja dogovora o krivičnoj nadležnosti na osnovu člana 83. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije, koji, između ostalog, uključuje teška krivična djela kao što su terorizam, organizirani kriminal i korupcija.

Evropska komisija apelira na vlasti da pruže političku podršku ovom procesu kako bi se došlo do konačnog teksta nacrta Zakona o sudovima BiH koji se može dostaviti u zakonodavnu proceduru, bez daljnjeg odlaganja. Kada bude dogovoren na političkom nivou, Evropska komisija je spremna pregledati konačni prijedlog kako bi potvrdila njegovu usklađenost sa evropskim standardima.

Europa.ba