Poziv za podnošenje prijedloga projekata – Grant za ROMACTED za podršku u Bosni i Hercegovini

U okviru ROMACTED programa “Promocija dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou”, zajednički program Savjeta Evrope i Evropske unije (DG NEAR),  objavljujemo poziv za podnošenje prijedloga za grantove za organizacije podrške .

Program će sprovoditi tim za podršku Savjeta Evrope Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara za pitanja Roma i Kancelarija Generalnog direktorata programa, u sedam (7) korisnika na zapadnom Balkanu i Turskoj.

Program ima za cilj da kofinansira projekte koji pomažu timovima podrške u tim korisničkim zemljama u primjeni metodologije ROMACTED, sa konačnim ciljem izgradnje političke volje i razumijevanja uključivanja Roma na lokalnom nivou.
Podnosioci zahtjeva su dužni da predlože fokusnu tačku u okviru ovog poziva za podnošenje prijedloga.

Za dodatne informacije o ovom pozivu i detaljima o proceduri za prijavu, pogledajte dolje navedene dokumente za relevantne korisnike:

 

Europa.ba