Pokrenuta Inicijativa za lokalne vlasti

Inicijativa je konsultativni proces sa lokalnim vlastima i drugim akterima u BiH, u cilju utvrđivanja zajedničkih izazova u djelovanju lokalnih vlasti koji ometaju učinkovito pružanje usluga građanima. Inicijativa će doprinijeti prijeko potrebnoj diskusiji o neophodnosti reformi.

Inicijativu podržavaju Evropska unija, USAID i Ambasada Švicarske. Vodiće je grupa međunarodnih stručnjaka koji će obići Bosnu i Hercegovinu kako bi obavili sveobuhvatne konsultacije sa svim akterima i čuli njihova mišljenja o glavnim izazovima sa kojima se suočavaju lokalne vlasti u BiH.

Nakon današnjeg događaja slijedi 15 regionalnih konsultacija.

Očekuje se da će nalazi Inicijative za lokalne vlasti biti predstavljeni u kasno proljeće 2018. godine.

Europa.ba