Izjava EUD / EUSR-a i šefova misija EU u Bosni i Hercegovini povodom sedmice posvećene klimatskoj diplomatiji

Mi u Evropskoj uniji, kao i u ostatku svijeta, obilježavamo sedmicu posvećenu klimatskoj diplomatiji kako bi privukli pažnju na ovu značajnu temu. Klimatska akcija jedan je od Ciljeva održivog razvoja čije je formulisanje podržala i Evropska unija u okviru 2030 Programa za održivi razvoj.

Pariški sporazum koji je predstavljao prekretnicu i kojeg je usvojilo blizu 200 država, postavio je akcioni plan za usmjeravanje globalnih napora u pravcu izbjegavanja negativnih efekata klimatskih promjena. Ovaj Sporazum pruža jasne smjernice za globalnu tranziciju na niske emisije, te ekonomije i društva otporna na klimatske promjene.

Nažalost, već vidimo da planirano smanjenja ukupnih emisija dogovoreno u Parizu neće biti dovoljno za ispunjenje našeg zajedničkog cilja ograničavanja globalnog zagrijevanja za više od 2°C, da ne spominjemo onaj od 1,5°C, u poređenju sa predindustrijskim nivoom.

EU je dobro napredovala u uspostavljanju svog unutrašnjeg zakonodavnog okvira u cilju smanjenja emisije domaćih stakleničkih gasova za najmanje 40% do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 1990. godine. Takođe mislimo o prilikama i poslije 2030. godine, a Evropska komisija će pripremiti strategiju za dugoročno smanjenje emisije gasova staklenika u EU.

EU ostaje u potpunosti posvećena tome da se uključi tako što će ispuniti postavljene ciljeve i podržati akcije širom svijeta. Evropska unija, njene države članice i Evropska investiciona banka dale su 20,2 milijarde eura za javno finansiranje u klimatskom sektoru, a EU ostaje posvećena kolektivnom cilju prikupljanja 100 milijardi dolara godišnje za finansiranje u ovom polju do 2020. godine.

2018. bit će ključna godina za međunarodnu saradnju o klimatskim promjenama, jer će biti održani neki ključni događaji: dijalog Talanoa i usvajanje radnog programa pariškog sporazuma na COP 24 u Katovicama, Poljska. Mi vjerujemo da će se Bosna i Hercegovina pridružiti EU u podršci ovim izuzetno važnim naporima u izgradnji održive i sigurne budućnosti generacija koje tek dolaze.

Europa.ba