EU podržava priznavanje inozemnih diploma u BiH

U sklopu pomoći Europske unije unapređenju visoko obrazovnog sustava BiH, jučer je u Mostaru pokrenut projekt “Osnaživanje insitucijskih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju”. Glavni cilj projekta je poboljšati sustav priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i omogućiti nosiocima diploma učešće na tržištu rada u BiH. Projektne aktivnosti biće usmjerene i na riješavanje odnosa između predbolonjskih i bolonjskih kvalifikacija stečenih u BiH.

Tim eksperata iz Hrvatske, Francuske i Latvije te Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH raditi će zajedno na provedbi Bolonjskog procesa i usklađivanja odgovarajuće legislative.

Zamjenik šefa Delegacije EU Khaldoun Sinno je istakao da Evropska unija kroz ovaj projekt želi pomoći Bosni i Hercegovini u poboljšanju priznavanja visokoškolskih diploma iz inozemstva. “Ovaj se projekt bavi jednom od temeljnih vrijednosti Europske unije, a to je sloboda kretanja, koja između ostaloga podrazumijeva da ste vi u mogućnosti otići sa svojom diplomom gdje želite,”  rekao je Khaldoun Sinno.

”Potrebni su nam stručni, sposobni i odgovorni ljudi koji imaju strast i želju da rješavaju probleme u obrazovanju. Njima treba otvarati prostor za takve stvari, a ne otvarati privatne fakultete koji nemaju nikakve kompetencije i uvjete. Treba dati potporu onima koji žele raditi,” rekao je Damir Ljubić, direktor CIP

Veleposlanih Republike Hrvatske Ivan Del Vechio istakao je kako je reforma obrazovanja “majka svih reformi i dodao “To znači da se u državi institucionalno napravi jedan sustav, efikasan sustav priznavanja kvalifikacija visokoobrazovanih ljudi u svijetu, a da bi se to napravilo potrebna je reforma svih institucija – strukturalna reforma”.

Veleposlanik Francuske Guillaume Rousson je istakao da je glavni cilj projekta priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju što istovremeno znači i podizanje kvaliteta nastave.

Projekt u vrijednosti 600.000,00 eura uključuje izradu baze statističkih podataka i modela dokumenta za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, koji će poslužiti nadležnim obrazovnim vlastima u harmonizaciji njihovih vlastitih propisa i njihovog usklađivanja sa odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju, koju je BiH potpisala i ratificirala 2003. godine.

Tijekom projekta partnerske zemlje članice Europske unije izvršiti će detaljnu analizu rada Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH i dati prijedloge za njegovo poboljšanje. Dodatno će se provesti i obuka uposlenika iz različitih institucija iz oblasti obrazovanja i rada.

Europa.ba