Evropa koja štiti: EU pojačava mjere protiv dezinformacija

Brisel, 5. decembra 2018.

Kako bi zaštitila svoje demokratske sisteme i instituciju javne rasprave, imajući u vidu evropske izbore 2019. i brojne nacionalne i lokalne izbore koji će se održati u državama članicama u naredne dvije godine, Evropska unija danas predstavlja Akcioni plan kojim se jačaju mjere za suzbijanje dezinformacija u Evropi i šire.

Nakon analize dosadašnjeg napretka i na temelju poziva evropskih čelnika iz juna 2018. da se zaštite demokratski sistemi Unije, Evropska komisija i visoka predstavnica utvrđuju konkretne mjere za borbu protiv dezinformacija, uključujući uspostavu sistema brzog uzbunjivanja i podrobno praćenje provedbe kodeksa prakse koji su potpisale internetske platforme. Akcionim planom previđeno je i povećanje resursa namijenjenih toj aktivnosti.

Visoka predstavnica i potpredsjednica Federica Mogherini rekla je: “Zdrava demokratija oslanja se na otvorenu, pravednu i slobodnu javnu raspravu. Naša je dužnost zaštititi tu instituciju i onemogućiti širenje dezinformacija kojima se potpiruju mržnja, podijeljenost i nepovjerenje u demokratiju. Odlučili smo zajednički djelovati kao Evropska unija i poboljšati naše sposobnosti reagovanja, promovisati naša načela i jačati otpornost društava unutar granica Unije i u susjedstvu. To je evropski odgovor na jedan od najvećih izazova našeg doba.”

Andrus Ansip, potpredsjednik Evropske komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: “Moramo udružiti snage kako bismo zaštitili svoje demokratske sisteme od dezinformacija. Svjedočili smo pokušajima uticanja na ishode izbora i referenduma, a dokazi upućuju da glavnina tih kampanja potiče iz Rusije. Za uklanjanje takvih prijetnji predlažemo poboljšanje koordinacije s državama članicama putem sistema brzog uzbunjivanja, jačanje naših ekipa za razotkrivanje dezinformacija i povećanu podršku medijima i istraživačima, a od internetskih platformi ćemo zatražiti da poštuju preuzete obaveze. U ratu protiv dezinformacija moramo djelovati zajedno.”

Poboljšanje otkrivanja, reagovanja i informisanosti

Akcioni plan, izrađen u bliskoj saradnji s komesarkom za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věrom Jourovom, komesarom za sigurnosnu uniju Julianom Kingom i komesarkom za digitalnu ekonomiju i društvo Mariyom Gabriel, zasnovan je na četiri područja ključna za učinkovitu izgradnju sposobnosti EU i jačanje saradnje između država članica i EU:

  • Poboljšano otkrivanje: radne skupine za stratešku komunikaciju i jedinica EU za otkrivanje hibridnih prijetnji unutar Evropske službe za vanjsko djelovanje (ESVD), kao i delegacije EU u zemljama susjedstva, bit će ojačane brojnim dodatnim specijalizovanim osobljem i alatima za analizu podataka. Proračun ESVD-a za strateške komunikacije, odnosno za suzbijanje dezinformacija i jačanje osviještenosti o njihovom štetnom uticaju, bit će više nego udvostručen i porast će s 1,9 miliona eura 2018. na 5 miliona eura 2019. Države članice trebale bi dopuniti te mjere jačanjem vlastitih sredstava za suzbijanje dezinformacija.
  • Koordinisani odgovor: uspostavit će se namjenski sistem brzog uzbunjivanja između institucija EU i država članica kako bi se olakšale razmjena podataka i analiza kampanja dezinformisanja te omogućilo pravodobno slanje upozorenja o dezinformacijama. Institucije EU i države članice posvetit će se i proaktivnom i objektivnom komuniciranju o vrijednostima i politikama Unije.
  • Internetske platforme i industrija: potpisnici kodeksa prakse trebali bi brzo i učinkovito provesti preuzete obaveze, a prioritet trebaju biti aktivnosti povezane s evropskim izborima 2019. To posebice uključuje osiguravanje transparentnosti političkog oglašavanja, intenzivniji rad na zatvaranju aktivnih lažnih računa, označavanje poruka koje automatski šire „botovi” i saradnju s provjeravateljima činjenica i akademskim istraživačima kako bi se otkrile kampanje dezinformisanja te osigurali veća vidljivost i širenje provjerenog sadržaja. Komisija će uz pomoć Evropske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge osigurati podrobno i trajno praćenje provedbe preuzetih obaveza.
  • Informisanje i osnaživanje građana: uz ciljane kampanje povećanja osviještenosti, institucije EU i države članice namjenskim programima promovisati će medijsku pismenost. Nacionalnim multidisciplinarnim timovima nezavisnih provjeravatelja činjenica i istraživača pružit će se podrška za otkrivanje i raskrinkavanje kampanja dezinformisanja na društvenim mrežama.

Naposljetku, Evropska komisija danas izvještava i o postignutom napretku u borbi protiv dezinformacija na internetu od objavljivanja Komunikacije u aprilu 2018.

Daljnji koraci

Evropska komisija i visoka predstavnica razradit će i provesti mjere utvrđene u Akcionom planu u bliskoj saradnji s državama članicama i Evropskim parlamentom.

Imajući na umu evropske izbore, sistem brzog uzbunjivanja bit će uspostavljen do marta 2019. Uz to, relevantni resursi bit će dodatno ojačani.

Potpisnici kodeksa prakse moraju Evropskoj komisiji do kraja 2018. dostaviti prve izvještaje o provedbi, koje će Komisija objaviti u januaru 2019. Od januara do maja internetske platforme morat će Komisiji podnositi mjesečne izvještaje. Komisija će provesti i sveobuhvatnu ocjenu provedbe kodeksa prakse u prvih 12 mjeseci. Pokaže li se da su provedba i učinak kodeksa prakse nezadovoljavajući, Komisija može predložiti daljnje mjere, uključujući i mjere regulatorne prirode.

Kontekst

Evropska unija se od 2015. aktivno bori protiv dezinformisanja. Na temelju odluke Evropskog vijeća iz marta 2015. u okviru Evropske službe za vanjsko djelovanje uspostavljena je radna skupina East StratCom radi djelovanja protiv ruskih kampanja dezinformisanja koje su u toku. Glavne su aktivnosti radne skupine, u saradnji s relevantnim službama Komisije, učinkovito priopćavanje politika EU istočnim susjedima, jačanje opšteg medijskog okruženja u istočnom susjedstvu, među ostalim pružanjem podrške slobodi medija i jačanju nezavisnih medija, te poboljšanje sposobnosti EU za predviđanje i suzbijanje proruskog dezinformisanja te informisanja o njemu.

Godine 2016. donesen je Zajednički okvir za suzbijanje hibridnih prijetnji, a 2018. uslijedila je Zajednička komunikacija „Jačanje otpornosti i povećanje sposobnosti za odgovor na hibridne prijetnje”.

U aprilu 2018. Komisija je iznijela evropski pristup i alate za samoregulaciju za suzbijanje dezinformacija na internetu, uključujući kodeks prakse protiv dezinformacija na razini EU, podršku za nezavisnu mrežu provjeravatelja činjenica i alate za podsticanje visokokvalitetnog novinarstva. Facebook, Google, Twitter, Mozilla, trgovinsko udruženje koje predstavlja internetske platforme i trgovinska udruženja koja zastupaju oglašivačku industriju i oglašivače potpisali su 16. oktobra kodeks prakse.

U svojem govoru o stanju Unije 2018. predsjednik Juncker iznio je i niz konkretnih mjera kojima će se osigurati da izbori za Evropski parlament sljedeće godine budu organizovani na pošten, slobodan i siguran način. Mjere uključuju veću transparentnost političkog oglašavanja na internetu i mogućnosti izricanja sankcija zbog nezakonite upotrebe ličnih podataka radi namjernog uticanja na ishod evropskih izbora.

Dodatne informacije

Europa.ba