Saopštenje Evropske unije o Izjavi Predsjedništva BiH usvojenoj na prvoj sjednici održanoj 12.12.2018. godine

Delegacija Evropske unije (EU) i Ured specijalnog predstavnika EU, u suglasju sa šefovima misija država članica EU u Bosni i Hercegovini, izjavljuju sljedeće:

“Pozdravljamo Izjavu o integraciji u EU koju je Predsjedništvo BiH usvojilo na svojoj prvoj sjednici, a kojom se izražava opredijeljenost da se ispune uslovi procesa pristupanja. Cijenimo činjenicu da Predsjedništvo BiH prepoznaje važnost procesa integracije u EU kao strateški cilj zemlje i kao ujedinjujući faktor za sve političke aktere i građane.

Očekujemo da vlasti na svim nivoima u BiH pokažu hrabrost i odgovornost, te da održe konsolidirani i koordinirani pristup u poduzimanju neophodnih koraka za napredak na putu ka EU. Sljedeće godine, Evropska komisija će objaviti svoje Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, čime se daje ocjena spremnosti zemlje za pristupanje, uključujući preporuke o temeljnim reformama.

U ovom pogledu, EU ohrabruje bh. vlasti da ne gube vrijeme do usvajanja Mišljenja i njegovog razmatranja od strane Vijeća EU. Uvođenjem i provedbom konkretnih reformi u praksi, BiH će pokazati svoju odlučnost u postizanju strateškog cilja članstva u EU. Uspjeh i brzina pristupanja Bosne i Hercegovine u potpunosti ovisi od političkog i institucionalnog vodstva zemlje.”

Europa.ba