Saradnja NATO-a i EU za žene, mir i sigurnost na Zapadnom Balkanu

Konferencija na visokom nivou „Žene, mir i sigurnost” u organizaciji NATO-a i EU, u partnerstvu sa Kancelarijom za inostrane i poslove Commonwealtha, započela je 4. marta 2019. u Sarajevu.

Cilj dvodnevne konferencije je da se okupljanjem partnera, predstavnika civilnog društva i akademika istakne važnost žena, mira i sigurnosti i razgovara o postignutom napretku na Zapadnom Balkanu, otkako je 2000. godine usvojena Rezolucija 1325 Vijeća sigurnosti UN-a, kao i kako bi se ojačala saradnja u rješavanju predstojećih izazova.

Sudjelujući u prvom panelu konferencije, glavna savjetnica EEAS-a za pitanja rodne ravnopravnosti, ambasadorica Mara Marinaki, naglasila je: “Duh historijske Rezolucije 1325 je da ne možete postići nešto tako neuhvatljivo kao što su mir i sigurnost bez uključivanja svih relevantnih aktera u svakom društvo, a to znači muškarce i dječake, a također i žene i djevojčice.

Ambasadorica Marinaki je podsjetila da je svaka od članica G7 odabrala zemlju za partnerstvo za žene, mir i sigurnost kao dio inicijative koju je pokrenulo Predsjedništvo Kanade, s tim da je EU jedina koja je odabrala evropsku zemlju – Bosnu i Hercegovinu. “Smatramo da je BiH pokazala impresivne rezultate u vezi sa ženama, mirom i sigurnošću do sada, i ponosni smo što ova saradnja započinje“, rekla je Marinaki.

Otpravnik poslova Delegacije EU u BiH, Khaldoun Sinno, naglasio je da je rodna ravnopravnost ključna vrijednost EU, koja je sadržana u pravnom i političkom okviru EU. “Nažalost, u BiH danas su žene još uvijek nedovoljno zastupljene u politici i javnom životu. Zbog toga EU pridaje veliku važnost uključivanju žena u društveni i politički dijalog kako bi se pojačao njihov glas u kontekstu budućnosti BiH“, rekao je Sinno.

Konferenciji su se pridružili i predstavnici iz svih šesta partnera Zapadnog Balkana. Nakon niza panel diskusija prvog dana, konferencija će se nastaviti 5. marta sa okruglim stolovima o uspostavljanju lokalnih konsultativnih mehanizama i o seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju.

Europa.ba