Pripreme BiH za punopravno članstvo u Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije

U sklopu pomoći Evropske unije na uspostavljanju institucionalnih kapaciteta BiH za smanjenje rizika od katastrofa i priprema za efikasan odgovor u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, u BiH se provodi projekat ‘EU za bolju civilnu zaštitu’ u vrijednosti od 1,5 miliona eura. Konačan cilj projekta je omogućiti BiH da postane država učesnica u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Projekat provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, zajedno s Asocijacijom za upravljanje rizicima ‘AZUR’ iz BiH. Projekat se provodi od marta 2019. godine, a prvi  prvi rezultati predstavljeni su 12. decembra u Sarajevu na konferenciji “Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Unije”.

Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU, kazao je da BiH, do svog punopravnog članstva u Mehanizmu, ima pravo na pomoć kroz status treće zemlje, kao što je to bio slučaj sa poplavama 2014. godine.

“Prije pristupanja UCMP-u, Evropska unija se mora uvjeriti da u BiH postoji funkcionalni mehanizam civilne zaštite “, rekao je Bizel.

Projekat je od važnosti za strukture civilne zaštite u Bosni i Hercegovini jer je, pored ostalog, i osnov za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo Mehanizma za civilnu zaštitu EU.

“Mi se nadamo i očekujemo da hrvatskim preuzimanjem presjedavanja od 1. januara, mi kao država budemo pozvani u članstvo Mehanizma. To je važno za BiH, jer će ubrzati primjenu standarda EU u oblasti zaštite i spašavanja, te ćemo imati bolji pristup EU fondovima”, rekao je Idriz Brković, koordinator projekta ispred Ministarstva sigurnosti BiH.

Pored sredstava od 1,5 milion eura, Evropska unija je obezbijedila i isporuku specijalizirane opreme za civilnu zaštitu, uključujući alate za spašavanje, prijevozna i nadzorna sredstva u vrijednosti od dodatnih 1 milion eura, koje će koristiti jedinice civilne zaštite u BiH.

Brković je dalje rekao da će “kroz ovaj projekat, BiH obučiti timove za spašavanje na vodi, timove za spašavanje iz ruševina i sl. u skladu sa standardima EU”.

Damir Trut, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatske, rekao je da su u proteklim mjesecima organizirali više edukacija, održali mnoštvo sastanka, procjena rizika i priprema za završnu vježbu zaštite i spašavanja koja je planirana slijedeće godine.

“Ovaj projekat će pomoći BiH da dobije potrebnu interoperabilnost, podigne sposobnost svojih civilnih snaga na viši nivo u smislu oprativnog i proceduralnog prilagođavanja, što će im omogućiti da djeluju i rade u međunarodnom okruženju”, rekao je Trut.

Ovaj važan EU projekat osmišljen je u suradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH i Generalnim direktoratom za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (DG ECHO) u Briselu.

Europa.ba