Bolji životni uvjeti i mogućnosti za žrtve mina širom BiH

Evropska unija je strateški partner Bosne i Hercegovine u uklanjanju mina te kontinuirano pruža podršku za oporavak žrtvama mina.  Evropska unija je do sada uložila više od 46 miliona eura da pomogne Bosni i Hercegovini ukloniti prijetnje od mina i promovisati inkluzivne politike za osobe sa invaliditetom, uključujući žrtve mina i njihove porodice.

Uprkos upozorenjima o opasnostima, zbog loših ekonomskih uvjeta, građani širom zemlje često rizikuju vlastite živote ulaskom u ta područja radi skupljanja metalnog otpada ili sječe drva. Kontinuirana saradnja između Evropske unije i lokalnih partnera omogućava održiva rješenja za najranjivije kategorije kako bi poboljšali uvjete života za njih i njihove porodice.

„Ovo je jedini ozbiljni projekat do sada koji je odgovorio na naše potrebe. Ovaj projekat me ohrabrio da vjerujem u sebe i da poboljšam svoju finansijsku situaciju. Uz donirani kultivator sada se mogu baviti poljoprivredom i izdržavati svoju porodicu,“ rekao je Boro Radišković, koji je prilikom ulaska na neoznačeno minirano područje zadobio teške povrede.

Kroz brojne projekte koje je podržala Evropska unija, oko 350 žrtava mina i njihove porodice dobile su podršku u razvoju malih kompanija u 30 opština širom Bosne i Hercegovine, time doprinoseći njihovom društvenom dobrostanju kao i podržavanju ekonomskog razvoja zemlje.

„Značajna finansijska sredstva su obezbijeđena za podršku žrtvama mina i osobama s invaliditetom, što je zapravo i bilo cilj ovog projekta. Stvaramo bolje životne uvjete za žrtve mina i njihove porodice, ali također radimo na društvenom politikama kako bi osigurali osnovna socijalna prava najranjivijih grupa,“ rekao je Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Tokom predstavljanja konkretnih rezultata projekta kojeg je podržala Evropska unija „Zaraditi, a ne dobiti“ danas u Sarajevu, istaknuto je da je obezbijeđena obuka u razvoju poslovne ideje za 101 žrtvu mina, dok je njih 69 dobilo bespovratna sredstva za realizaciju svojih ideja. Projekat u vrijednosti od 403,000 eura predstavlja nastavak kontinuirane podrške poslovnog osposobljavanja i socijalne inkluzije najranjivijih građana širom Bosne i Hercegovine.

Složivši se da je neophodna dalja saradnja između odgovornih ministarstava, kantonalnih i lokalnih vlasti kako bi se sprovele politike za prevenciju budućih nezgoda i unaprjeđenje mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, učesnici konferencije su istakli da budući napori zahtjevaju visoki nivo posvećenosti svih uključenih u ovaj proces.

Europa.ba