EU-Bosna i Hercegovina 4. Pododbor za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku

Četvrti sastanak Pododbora za obrazovanje, istraživanje i inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između EU i Bosne i Hercegovine (BiH) održan je 20. februara u Briselu. Predstavnici Evropske komisije (Komisije) razgovarali su s relevantnim tijelima o najnovijim dešavanjima u ovim oblastima. Sastankom je ispred EU predsjedavao g. Alberto Cammarata, zamjenik šefa Jedinice za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu pri Generalnoj direkciji za susjedstvo i proširenje, a ispred Bosne i Hercegovine, g. Adnan Husić, pomoćnik ministra iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Komisija je pozdravila prvo učešće BiH u PISA-i 2018. godine i naglasila važnost popratnih aktivnosti nakon rezultata kao i hitnost potpisivanja ugovora s OECD-om za novi ciklus PISA-e. Komisija je pozdravila postignuti sporazum o ponovnoj akreditaciji dva univerziteta (Banja Luka i Istočno Sarajevo) i ohrabrila vlasti da se pozabave pitanjem akreditacije studijskih programa. BiH je pozvana da dovrši izradu Zakona o elektronskim komunikacijama i elektroničkim medijima i da usvoji novo zakonodavstvo o elektroničkoj identifikaciji i uslugama provjera za elektroničke transakcije (e-potpis). Komisija je pohvalila dalje aktivnosti u vezi s primjenom regionalnog sporazuma o roamingu. Zatražila je od BiH da u potpunosti provede zakonodavstvo o javnom RTV servisu. Komisija je pozitivno istakla dobre rezultate koje je BiH postigla u programu Horizont 2020. Komisija je izrazila zabrinutost zbog nedostatka statističkih podataka, posebno u konekstu izrade Strategije pametne specijalizacije i učešća BiH u evropskoj tabeli inovacija. Komisija je pozvala institucije BiH da unaprijede približavanje pravnoj stečevini EU, a posebno da poduzmu dalje korake na usklađivanju radnog zakonodavstva. Upućen je poziv domaćim vlastima da usvoje strategiju strukovnog osposobljavanja i obrazovanja. Komisija je potaknula vlasti da rade na izradi i usvajaju strategije zapošljavanja na nivou entiteta i cijele zemlje.

Europa.ba