Regionalna konferencija o pristupu djece pravdi

U posljednjih dvadeset godina broj djece smještene u pritvorima u Istočnoj i Srednjoj Evropi i Srednjoj Aziji smanjen je sa 45,000 na 5,000 djece godišnje, što je smanjenje od 90%, objavio je danas UNICEF, uoči regionalne konferencije Pristup djece pravdi u Evropi i Srednjoj Aziji.

Kao glavni razlozi za smanjen broj djece u pritvorima, navode se činjenice da su države povećale minimalnu starosnu granicu za kaznenu odgovornost, kako bi ona bila usklađena s međunarodnim standardima, uvele više mogućnosti za izricanja nezatvorskih kazni, kao i provođenje alternativnih mjera, kako bi djeci bila pružena druga šansa i prijeko potrebna podrška zajednice.

„Važno je prepoznati rezultate postignute tokom prethodnih godina u zemljama širom regiona kako bi se smanjio broj djece u pritvoru“, rekao je Philippe Cori, zamjenik regionalne direktorice UNICEF-a za Evropu i Srednju Aziju. „Svi moramo nastaviti raditi na tome da taj napredak uključi i djecu izbjeglice i migrante, te okončati prakse pritvaranja djece na temelju njihovog migracijskog statusa i osiguravanjem da se pravo svakog djeteta u regionu zaštiti, bez obzira odakle dolazi.“

Trodnevna regionalna konferencija ”Pristup djece pravdi” okuplja više od 180 predstavnika vlasti i profesionalaca iz oblasti dječije zaštite iz 21 zemlje. Cilj je osvrnuti se na postignuti napredak, naučene lekcije i najbolje prakse, s posebnim fokusom na zaštitu djece žrtava i svjedoka krivičnih djela i pravičan pristup pravdi za najugroženije, uključujući djecu s poteškoćama, djecu izbjeglice i migrante i djecu koja žive u siromaštvu.

Mladi će učestvovati dijeleći svoja lična iskustva sa pravosudnim sistemima i onim što oni misle da donosioci odluka mogu učiniti kako bi bolje zaštitili dječija prava. Učesnici će biti ohrabreni da se na kraju konferencije obavežu na konkretne akcije kako bi osigurali da sva djeca imaju jednak pristup pravdi.

„Učinkovita i uspješna nastojanja Bosne i Hercegovine, kad je u pitanju zaštita prava djece ogleda se i u činjenici da je na razini entiteta Federacije Bosne i Hercegvine, Republike Srpske i Brčko distrikta usvojen poseban Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku kojim je na nov način postavljen pravni položaj, prava, obveze i odgovornosti maloljetnih prijestupnika u kaznenom materijalnom, procesnom i izvršnom kaznenom pravu“, rekao je Ministar pravde Bosne i Hercegovine dr. Josip Grubeša.

Program pristupa djece pravdi oslanja se na dugoročno partnerstvo s Evropskom unijom, i na stalnu podršku vlada Švedske, Švicarske i Norveške.

„Švedska podržava UNICEF u sveobuhvatnom programu zaštite djece u Bosni i Hercegovini. Temelj programa ima za cilj poboljšanje pristupa djece pravdi u BiH. Postignuti su mnogi važni rezultati, uključujući uvođenje novih alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom, kao što su upozorenja policije. Institucionalna koordinacija i saradnja su takođe poboljšane“, rekao je Torgny Svenungsson, savjetnik i direktor odjela za razvojnu saradnju u Švedskoj ambasadi.

„Jasno je da sad djeca u kontaktu sa zakonom imaju bolji pristup pravdi i zaštitu pravosudnog sistema. Međutim, kako bi sistem bio u potpunosti održiv, ostaje da se uradi važan posao, posebno izdvajanjem odgovarajućih resursa. Stoga pozivam bosanskohercegovačke vlasti na svim nivoima da nastave sa postignutim zamahom i preuzmu potpunu kontrolu nad sistemom pravde za djecu,” dodala je Nj.E Andrea Rauber Saxer, ambasadorica Švicarske u BiH.

Šef Delegacije Evropske Unije i Specijalni izaslanik EU u BiH, Ambasador Johann Sattler, naglasio je da zaštita i promocija prava djece jeste zajednička obaveza. “Kao što je navedeno u Mišljenju EK, BiH treba hitno razviti i usvojiti novi plan akcije za zaštitu djece, koji uključuje mjere za djecu bez roditeljskog staranja, djecu sa teškoćama u razvoju i pravdu za djecu u cijeloj zemlji. Dječije dostojanstvo i razvoj, trebaju biti naš vodič u omogućavanju efektnog i pravednog odgovora u slučaju kada su njihova prava ugrožena”, zaključio je Ambasador.

Europa.ba