COVID-19: Vijeće donijelo paket pomoći u iznosu od 3 milijarde eura za podršku susjednim partnerima

Vijeće je danas donijelo odluku o pružanju makrofinansijske pomoći u iznosu do 3 milijarde eura za deset partnera obuhvaćenih procesom proširenja i partnera u susjedstvu kako bi im se pomoglo da se suoče s ekonomskim posljedicama pandemije bolesti COVID-19.

Finansijska pomoć bit će pružena u obliku kredita pod vrlo povoljnim uvjetima, a raspodijelit će se kako slijedi:

  • Albanija: 180 miliona eura
  • Bosna i Hercegovina: 250 miliona eura
  • Gruzija: 150 miliona eura
  • Jordan: 200 miliona eura
  • Kosovo*: 100 miliona eura
  • Moldova: 100 miliona eura
  • Crna Gora: 60 miliona eura
  • Republika Sjeverna Makedonija: 160 miliona eura
  • Tunis: 600 miliona eura
  • Ukrajina: 1,2 milijarde eura.

Pomoć EU-a tim će jurisdikcijama poslužiti za pokrivanje njihovih neposrednih potreba za finansiranjem koje su se povećale zbog izbijanja bolesti COVID-19. Uz podršku Međunarodnog monetarnog fonda, tim sredstvima doprinijet će se jačanju makroekonomske stabilnosti i stvorit će se prostor za usmjeravanje resursa na zaštitu građana i ublažavanje negativnih socioekonomskih posljedica pandemije prouzrokovane koronavirusom.


* Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Europa.ba