Svjetski dan kulturne različitosti za dijalog i razvoj: zajednička izjava visokog predstavnika/potpredsjednika Josepa Borrela i komesarke Mariye Gabriel

Na Svjetski dan kulturne različitosti za dijalog i razvoj slavimo kulturnu različitost u Evropskoj uniji i naglašavamo njenu važnost u njegovanju dijaloga i poštovanja među ljudima širom svijeta. Evropa je mozaik različitosti oblikovan vijekovima razmjena između različitih naroda, jezika i kultura.

EU radi na očuvanju različitosti kulturnih izričaja i tradicija u cijelom svijetu. Kultura i kreativna industrija su pokretači kulturne vitalnosti. Budući da je pandemija koronavirusa nanijela snažan udarac kulturi i kreativnom sektoru, Evropska unija ponavlja važnost dinamične i kulturne industrije za društvo. U tom kontekstu, ponovo su dobile na značaju inicijative EU-a kao što su Evropske prijestolnice kulture, Erasmus+ i Kreativna Evropa.

EU je snažno angažirana na međunarodnim kulturnim odnosima s programima podrške za kulturni sektor u partnerskim zemljama. Nadalje, EU potiče kulturnu saradnju zbog njenog značajnog doprinosa međukulturalnom dijalogu, sprečavanju sukoba, pomirenju i otpornosti, djelujući kao zaštita protiv netolerancije i nasilnog ekstremizma.

U okviru pilot projekta „Evropske kuće kulture“, EU testira inovativne modele i prakse saradnje u partnerskim zemljama u cilju stvaranja prostora, bilo fizičkih ili digitalnih, trajnih ili privremenih, za kulturnu razmjenu, stvaranje i direktne kontakte među ljudima.

Kulturno naslijeđe jedan je od najbogatijih izraza kulturne različitosti. Treba podsjetiti da je to neobnovljivo, nezamjenjivo opće dobro, koje je često ugroženo zbog izazova u okolišu, sukoba, zanemarivanja i propadanja. U okviru UNESCO-ove Konvencije o zaštiti i promociji različitosti kulturnih izričaja iz 2005. godine, EU nastavlja raditi na zaštiti lokacija kulturne baštine i boriti se protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima.

Kulturna različitost njeguje inovacije i nova razmišljanja. Zahvaljujući kulturnoj različitosti, Evropa se kroz vijekove mogla prilagoditi promjenjivom svijetu. EU i njene države članice zalažu se za podršku i zaštitu različitosti kultura, pružajući mogućnosti za kulturnu razmjenu, saradnju i stvaranje. Kultura je u središtu napretka i može igrati istinski važnu ulogu nakon sadašnje krize.

Europa.ba