Zapadni Balkan: Vijeće pozvalo na jačanje suradnje u području migracija i sigurnosti

Vijeće je danas usvojilo Zaključke o jačanju suradnje s partnerima sa zapadnog Balkana u području migracija i sigurnosti.

U zaključcima se poziva na stalnu potporu zapadnom Balkanu kako bi se:

  • postigla učinkovitija migracijska politika i upravljanje granicama, dodatno poboljšali njihovi sustavi azila i poboljšala suradnja u području ponovnog prihvata i vraćanja
  • djelotvorno borilo protiv organiziranog kriminala, terorizma i nasilnog ekstremizma
  • povećala njihova sposobnost rješavanja problema širenja dezinformacija i lažnih vijesti te odgovorilo na moguće kibernapade i hibridne prijetnje.

U zaključcima je istaknuto jačanje operativne suradnje između zapadnog Balkana i EU-a, posebno razvojem razmjene informacija i suradnje s agencijama EU-a. Ujedno se poziva i na razmatranje razvoja novih alata, na temelju postojećih alata EU-a, kao što je Eurodac, kako bi se omogućila razmjena informacija unutar regije zapadnog Balkana.

Europa.ba