Blog ambasadora Sattlera: “Ipak se kreće!”

Evropski lideri su prošle sedmice postigli konsenzus o ambicioznom planu za oporavak njihovih ekonomija pogođenih krizom izazvanom  pandemijom koronavirusa Covid-19. U tom procesu bilo je različitih viđenja oko detalja, ali ne i neslaganja u vezi sa potrebom za koordiniranim naporom na rješavanju posljedica pandemije.

Njemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Vijećem EU pod motom „Zajedno za oporavak Evrope“. Zapadni Balkan, a time i Bosna i Hercegovina, biće uključeni u taj oporavak kroz grantove i zajmove. U narednih šest mjeseci, Komisija će predstaviti ekonomski i investicijski plan za region koji će obuhvatiti, između ostalog, i podršku za infrastrukturu, javne usluge i otvaranje novih radnih mjesta.

Nedavno preminuli američki, harizmatični borac za građanska prava, John Lewis, poticao je one koji žele postići pozitivne promjene u društvu da se fokusiraju na medalju. I dok se nalazimo u potencijalno najizazovnijoj fazi pandemije, važno je da ne izgubimo iz vida naše dugoročne ciljeve. Za Bosance i Hercegovce, ta medalja znači uživanje istih prava, istih mogućnosti, istih sloboda, istog stepena sigurnosti, istog životnog standarda kao i u ostatku Evrope. Način da se ona osigura jeste da se provedu jasno zacrtane mjere na putu ka članstvu u EU.

Iako priznaju prednosti članstva u EU, čini se da domaći političari ponekad misle da bi korake potrebne za pridruživanje Uniji trebali poduzeti tek nakon rješavanja nekih naizgled važnijih pitanja.

Iz tog razloga, provedba ključnih reformi koja zahtijeva predan i kontinuiran rad najčešće biva potisnuta na margine političkog djelovanja. Nakon mjeseci, pa čak i godina, bez ikakvog stvarnog i trajnog napretka, građani vjeruju da članstvo više nije realna mogućnost, da je Bosna i Hercegovina propustila voz i da ostatak Evrope nastavlja dalje bez ove zemlje.

Premda shvatljiva, ovakva percepcija je pogrešna. Zapravo je vrlo realno da Bosna i Hercegovina sebi postavi za cilj kandidatski status. Ono što je potrebno je fokus na listu obaveza koje BiH treba ispuniti na ovom evropskom putu, odnosno, 14 ključnih prioriteta utvrđenih u Mišljenju Evropske komisije.

Početkom sedamnaestog vijeka, nakon što je Galileo prvobitno popustio svojim inkvizitorima u doba Renesanse i odbacio revolucionarne (i ispravne) nalaze svojih naučnih istraživanja, navodno je za Zemljinu orbitu oko Sunca utvrdio „eppur si muove“ (Ipak se kreće!). Danas, bez obzira na poteškoće kroz koje je Bosna i Hercegovina prošla i uprkos ogromnim izazovima usljed pandemije, za putanju prema EU može se reći da se ipak nastavlja, i to bez obzira na neodređenost nekih lidera. Nastavlja se jer je to ispravno za zemlju i njene građane.

Posljednjih mjeseci, politički lideri zajednički su djelovali u izvršenju priprema neophodnih za prihvat miliona eura pomoći Evropske unije  i drugih međunarodnih organizacija. Građani već imaju koristi od ove pomoći. U narednim mjesecima, isti pristup može pomoći u održavanju zamaha u smislu napretka  i, što je najvažnije, osigurati da građani i dalje imaju koristi.

Kao značajna i konkretna potvrda predanosti domaćih lidera evropskim integracijama,  Predsjedništvo Bosne i Hercegovine preuzelo je aktivnu ulogu u unapređenju ovog procesa. Iskazalo je opredjeljenost za rad sa Vijećem ministara, Parlamentarnom skupštinom i civilnim društvom na rješavanju nekih od ključnih pitanja za približavanje BiH članstvu u EU, na inkluzivan način.

Od tada su Vijeće ministara, Parlament i politički lideri poduzeli konkretne korake ka ispunjavanju nekih od 14 ključnih prioriteta, kao što je omogućavanje građanima Mostara da glasaju na općinskim izborima ove godine ili deblokada rada zajedničkog Parlamentarnog odbora sa Evropskim parlamentom nakon pet godina.

Ovo je godina koju će svako od nas pamtiti do kraja života.

Mnogi od nas su izgubili drage ljude zbog pandemije, a svi smo iskusili stres i nesigurnost.

Ipak, mnogi su se iskazali integritetom, saosjećanjem i sposobnošću da služe općem dobru. Eppur si muove – snaga ove zemlje i njenih građana i dalje može nadvladati poteškoće. Ne smijemo izgubiti iz vida ovu temeljnu istinu.

Nadam se da će političari i svi drugi iskoristiti ljetnu pauzu da se pripreme za nastavak rada i odlučno djelovanje kada započnu zasjedati parlamentarne skupštine. Ovo ne mora biti izgubljena godina. Ovo može biti godina u kojoj se u prvi plan stavlja dugoročni cilj članstva u EU, kao i koristi koje građani BiH imaju od koraka na ovom putu, i u kojoj se koristi svaka prilika.

Ako naši bh. partneri usvoje ovakav pristup, ne sumnjam da će uvidjeti da je i naš isti.

Europa.ba