Četvrti sastanak Pododbora EU-a i Bosne i Hercegovine za transport, energetiku, okoliš i regionalni razvoj

Brisel/Sarajevo

Četvrti sastanak Pododbora između EU i Bosne i Hercegovine za transport, energetiku, okoliš i regionalni razvoj održan je 22. septembra 2020. godine. Predstavnici Evropske komisije (Komisija) razgovarali su s relevantnim vlastima Bosne i Hercegovine o najnovijim dešavanjima u ovim oblastima, uključujući uticaj pandemije Covid-19. Sastankom su predsjedavali ispred EU g. Detlev Boeing, koordinator za SSP i Odjel za povezivanje za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu pri Generalnom direktoratu za politike susjedstva i pregovore o proširenju, te g. Mirza Hujić, pomoćnik ministra, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Komisija je pozdravila ostvareni napredak Bosne i Hercegovine u određenim oblastima i ohrabrila zemlju da nastavi s potrebnim reformama i razvojem cjelodržavnih sektorskih strategija i zakondavstva.

Komisija je naglasila da poboljšavanje povezanosti donosi korist privredi i građanima u cijeloj regiji, kao što se pokazalo tokom pandemije Covid-19. Što se tiče transporta, Komisija je pozdravila opredjeljenje Bosne i Hercegovine za poboljšanje sigurnosti na cestama  i dalje usklađivanja sa direktivama EU-a o željeznici. Istražna i sigurnosna tijela u oblasti željeznica trebaju biti neovisna od regulatora. Administrativni kapaciteti bh. vlasti i tijela, poput Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, trebaju dalje jačati kako bi se izbjegli bilo kakvi sigurnosni rizici. Što se tiče energetike, Komisija je pozvala  na brzu provedbu Okvirne energetske strategije u skladu sa principima EU Zelenog sporazuma i Pariškog klimatskog sporazuma. Neusklađenost sa Trećim energetskim paketom u sektoru električne energije i plina na državnom nivou značajno koči učinkovitu integraciju BiH u regionalna energetska tržišta. Obje delegacije razgovarale su i o planiranoj izgradnji odlagališta za radioaktivni i nuklearni otpad na lokalitetu Trgovska Gora na granici s BiH i dogovorile dalju razmjenu informacija. Što se tiče okoliša, Komisija je podcrtala da Evropski Zeleni sporazum ostaje osnova za EU i odgovor na trenutnu pandemiju ne može biti nauštrb aktivnosti u oblasti okoliša. Bosna i Hercegovina treba da započne implementaciju cjelodržavne Strategije usklađivanja propisa u oblasti okoliša na koordiniran način. Komisija je podcrtala ulogu okolišne procjene u dobrom upravljanju okolišem. Postoji hitna potreba za efikasnim praćenjem i cjelodržavnim mjerama za smanjenje visokog nivoa zagađenja zraka. Komisija je insistirala da bi BIH trebala izraditi cjelodržavnu Strategiju zaštite okoliša koja bi obuhvatila sve relevantne sektore. Komisija cijeni dobru saradnju s BiH u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, posebno tokom trajanja pandemije Covid-19. Što se tiče klimatskih promjena, usklađivanje i provedba pravne stečevine EU o klimatskim promjenama zahtijevaju značajne koordinirane napore u cijeloj zemlji. BiH treba izraditi svoj nacionalni energetski i klimatski plan i usmjeriti se na provedbu Pariškog sporazuma kao i nacionalnog utvrđenog doprinosa. Što se tiče regionalnog razvoja, Komisija je ponovno naglasila potrebu za izradom cjelodržavne Strategije regionalnog razvoja i borbom protiv rastućih neujednačenosti između upravnih nivoa. BiH treba jačati administrativne kapacitete  za programiranje, implementaciju i evaluaciju EU fondova.

Europa.ba