“Novo normalno”: EU u saradnji sa civilnim društvom u BiH pruža podršku najranjivijima u vrijeme pandemije

Prilagođavanje na fizičku distancu, zaštita od virusa i briga o najugroženijim članovima društva postali su dio naše svakodnevnice. Pandemija Covid-19 doprinijela je i osjećaju društvene izolacije, usamljenosti, te, u određenim situacijama, bespomoćnosti. U tim situacijama, teško je prepoznati potrebe svih građana i građanki u lokalnim zajednicama, te adekvatno odgovoriti na njih.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska  unija, a provodi Razvojni  program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa 21 lokalnom zajednicom u BiH i organizacijama civilnog društva, prepoznao je potrebe i oblasti u kojima je potrebno hitno djelovanje. Od septembra do novembra 2020. godine, civilno društvo će raditi na nabavci zaštitne opreme za najugroženije stanovnike, pružanju psihosocijalne podrške, kao i animaciji najmlađih ali i najstarijih građana i građanki.

“ReLOaD je još u martu prilagodio projektne aktivnosti situaciji koju je prouzrokovala pandemija i pravovremeno reagovao kada je to bilo najpotrebnije.  Sada prepoznajemo potrebe i preventivno djelujemo gdje god je to moguće”, izjavila je Sanja Bokun, projektna menadžerica za BiH.

Više od 50.000 osoba imat će koristi od projekata koje je podržala Evropska unija kroz ReLOaD program, a koje provode organizacije civilnog društva. U naredna dva mjeseca, aktivnosti će biti fokusirane na osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije, mališane u vrtićima i školama, poljoprivrednike, višečlane porodice sa smanjenim prihodima, kao i na sve one grupe društva koje su zapostavljene i marginalizirane tokom kriznih situacija. Podršku u adekvatnom odgovoru na potrebe u zajednici pružile su i lokalne uprave.

“U Tuzli civilno društvo pruža podršku djeci koja se liječe od raka i njihovim porodicama. Na Sokocu i Palama podržavamo višečlane porodice, kao i porodica osoba sa invaliditetom, u sticanju novih prihoda kroz plasteničku proizvodnju. U Sarajevu radimo na unaprijeđenju psihofizičkog zdravlja starijih osoba. Projekti su raznovrsni i obuhvataju različite kategorije društvo, a Evropska unija i ovaj put podržava civilno društvo u osiguravanju da niko ne bude zapostavljen”, izjavio je Vladimir Pandurević, programski menadžer u Delegaciji Evropske unije.

Stanovnici Broda, Bratunca, Viteza,  Trebinja, Sarajeva, Gradačca, Tuzle, Rudog, Bijeljine, Pala, Sokoca, Banja Luke, Modriče, Kaknja, Jablanice, Maglaja, Tešnja, Travnika i Teslića imati će koristi od podržanih projekata.

Europa.ba