Zapadni Balkan: Ekonomski i investicijski plan za podršku ekonomskom oporavku i konvergenciji

Evropska komisija danas je donijela sveobuhvatan Ekonomski i investicijski plan za Zapadni Balkan s ciljem poticanja dugoročnog ekonomskog oporavka regije, podrške zelenoj i digitalnoj tranziciji, te podržavanju regionalne integracije i konvergencije s Evropskom unijom.

Visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije, Josep Borrell, rekao je: “Građani Zapadnog Balkana dio su Evrope i naš je zajednički interes da pomognemo šest partnera u napredovanju na putu ka EU. Sa Ekonomskim i investicijskim planom mi i aktivno podupiremo procjene iz našeg Paketa o proširenju, pružajući duboku i snažnu podršku ekonomskom oporavku i reformama, a u cilju modernog, zelenog i prosperitetnog Zapadnog Balkana koji više pruža svojim građanima na putu ka EU.

Predstavljajući novi Plan, komesar EU za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi izjavio je: „Danas predstavljamo Ekonomski i investicijski plan za Zapadni Balkan s ciljem poticanja ekonomskog razvoja i oporavka regiona. Mobiliziraćemo do 9 milijardi eura u sredstvima za vodeće investicije u oblastima trasporta, energije, zelene i digitalne tranzicije, kako bi se ostvario dugoročni rast i nova radna mjesta. Plan također predstavlja i put ka uspješnoj regionalnoj ekonomskoj integraciji kako bi ubrzali konvergenciju sa EU i prevazišli razvojni jaz između naših regija, te u končanici ubrzali proces EU integracija. Provedba će, naravno, morati ići uporedo sa reformama.“

Ekonomski i investicijski plan utvrđuje značajan investicijski paket u okviru kojeg će se mobilizirati do 9 milijardi eura sredstava za regiju. Podržat će održivu povezanost, ljudske potencijale, energetiku, zelene tranziciju i digitalnu transformaciju.

Usporedo s Ekonomskim i investicijskim planom za podršku regionu, Komisija je predstavila smjernice za provedbu Zelene agende za Zapadni Balkan čije usvajanje se očekuje na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Sofiji u novembru 2020. godine. Predviđaju se aktivnosti oko pet stubova i to (i) klimatske politike, uključujući dekarbonizaciju, energiju i mobilnost, (ii) kružna privreda, s posebnim osvrtom na otpad, recikliranje i učinkovitu upotrebu resursa, (iii), biološku raznolikost, s ciljem zaštite i obnove prirodnog bogatstva regije, (iv) borbu protiv onečišćenja zraka, vode i tla i (iv) održivi prehrambeni sistemi i ruralna područja. Digitalizacija je ključni element u omogućavanju ovih pet stubova u skladu sa konceptom udružene zelene i digitalne tranzicije.

Plan utvrđuje deset vodećih investicijskih projekata za podršku glavnim putnim i željezničkim vezama u regionu, obnovljivoj energiji i prelasku s uglja, obnovi javnih i privatnih objekata radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova, infrastrukturi za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kao i uvođenju širokopojasne infrastrukture. Ostali vodeći projekti uključuju povećana ulaganja u privatni sektor za jačanje konkurentnosti i inovacija, posebno malih i srednjih preduzeća te Garantni fond za mlade.

Pored značajnih bespovratnih sredstava EU-a za region, EU može pružiti garancije koje pomažu u smanjenju troškova finansiranja, kako za javne, tako i za privatne investicije, te za smanjenje rizika za investitore. Očekuje se da će podrška putem Garantnog fonda za Zapadni Balkan u okviru Garantnog fonda za vanjsko djelovanje EU i Evropskog fonda za održivi razvoj Plus mobilizirati potencijalne investicije do 20 milijardi eura u narednoj deceniji.

Investicijski paket će biti ključni pokretač za omogućavanje većih javnih i privatnih investicija u regionu od strane evropskih i međunarodnih finansijskih institucija.

Bolje povezivanje ekonomija Zapadnog Balkana untar samog regiona i sa Unijom zahtijeva snažnije opredjeljenje Zapadnog Balkana u provedbi temeljnih reformi, produbljivanje regionalne ekonomske integracije i uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta na temelju pravne stečevine EU kako bi region postao atraktivnijim područjem za investicije.

Komisija podržava napore vlasti u regionu u izradi nove vizije uspostavljanja regionalnog ekonomskog područja za koje se očekuje da će dobiti podršku na predstojećem samitu u Sofiji u novembru 2020. EU će nastojati približiti region jedinstvenom tržištu Unije. Dobro upravljanje temelj je održivog ekonomskog rasta. Stoga su snažnije investicije i ekonomski rast mogući samo uz čvrsto opredjeljenje Zapadnog Balkana i provedbu temeljnih reformi u skladu s evropskim vrijednostima.

Kao što je to izraženo u unaprijeđenoj metodologiji proširenja, za zemlje koje ostvaruju napredak po reformskim prioritetima izvjesne su i koristi od još snažnijeg finansiranja i investicija.

Opće informacije

Komisija je danas usvojila i Paket proširenja za 2020. godinu, kao svoju godišnju procjenu provedbe temeljnih reformi od strane partnera na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Te su procjene popraćene preporukama i smjernicama po ovim reformskim prioritetima, koji ostaju u središtu procesa pristupanja EU. Provedba ovih reformi, posebno u oblasti vladavine prava, bit će presudna za uspjeh ovog ekonomskog plana i poticanje održivog ekonomskog razvoja u regionu.

Za više informacija

Komunikacija Komisije o Ekonomskom i investicijskom planu za Zapadni Balkan

Pitanja i odgovori: Ekonomski i investicijski plan za Zapadni Balkan

Informativni članak o Ekonomskom i investicijskom planu

Europa.ba