Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne, 10. oktobra 2020.: zajednička izjava visokog predstavnika Evropske unije i glavnog sekretara Vijeća Evrope

Danas, povodom Svjetskog i Evropskog dana borbe protiv smrtne kazne, Evropska unija i Vijeće Evrope ponovno potvrđuju svoje protivljenje primjeni smrtne kazne u svim okolnostima i pozivaju na univerzalno ukidanje smrtne kazne.

Pozdravljamo stalno smanjenje primjene smrtne kazne, čime se potvrđuje opšti smjer kretanja prema univerzalnom ukidanju smrtne kazne. Tokom 2019., drugu godinu zaredom, pogubljenja su izvršena u samo 20 zemalja širom svijeta. Iako je to povijesno nizak nivo, ipak je 20 zemalja previše. Stoga koristimo ovu priliku da pozovemo sve članice Ujedinjenih naroda da pruže podršku Rezoluciji o moratoriju na primjenu smrtne kazne na 75. zasjedanju Opšte skupštine UN-a u decembru 2020.

Svjetska koalicija protiv smrtne kazne ovu je godinu posvetila pravu na učinkovito pravno zastupanje. Kršenje tog temeljnog prava nerazmjerno utiče na najranjivije članove društva, koji si ne mogu priuštiti iskusne odvjetnike ili koji možda nisu upoznati s pravnim sistemom. Ključno je da pravosudni sistemi osiguraju sredstva za pripremu učinkovite odbrane, uključujući prema potrebi usluge tačnog pismenog i usmenog prevođenja.

Počinitelji kaznenih djela za svoja djela moraju odgovarati te biti kažnjeni. Međutim, iskustva zemalja koje su ukinule smrtnu kaznu pokazala su da smrtna kazna ne odvraća od počinjenja nasilnih kaznenih djela niti doprinosi sigurnijem društvu. Naprotiv, ubijanje kao kazna nastavlja krug besmislenog nasilja.

Pozivamo države članice Vijeća Evrope koje još nisu pristupile relevantnim protokolima uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Drugom fakultativnom protokolu uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima namijenjenom ukidanju smrtne kazne, da to učine bez odgode. Vijeće Evrope i EU ponovno pozivaju Bjelorusiju, jedinu evropsku zemlju koja još izvršava pogubljenja, da ukine smrtnu kaznu i pridruži se velikoj većini nacija koje su trajno obustavile tu okrutnu i neljudsku praksu. Također pozivamo države promatrače Vijeća Evrope koje još nisu ukinule smrtnu kaznu da zagovaraju otvorenu raspravu o preprekama koje sprečavaju njihov put ka ukidanju smrtne kazne.

Sa zanimanjem očekujemo da Odbor ministara Vijeća Evrope donese Preporuku o trgovini robom koja se upotrebljava za mučenje i/ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uključujući smrtnu kaznu. Također potičemo sve zemlje da se pridruže Globalnom savezu za suzbijanje trgovine proizvodima koji služe za mučenje, koji je izvanredan primjer globalne saradnje protiv mučenja i smrtne kazne, te da pojačaju napore za uspostavu zajedničkih međunarodnih standarda koji se odnose na trgovinu proizvodima koji služe za mučenje.

Europa.ba