EU pomaže jačanju sektora turizma i prevladavanju negativnih utjecaja COVID-19 na turizam u BiH

U prethodne dvije decenije, prije krize uzrokovane COVID-19, sektor turizma u Bosni i Hercegovini je ostvarivao brzi rast, i učestvovao sa oko 10% u ukupnom BDP-u i zapošljavanju. Međutim, ovaj sektor nije ostvario svoj puni potencijal jer je potrošnja ostala na niskom nivou u odnosu na regiju zbog ograničene ponude i nepostojanja upravljanja destinacijama, nezadovoljavajuće transportne i turističke infrastrukture, lošeg poslovnog okruženja i neadekvatno iskorištenih prirodnih i kulturnih resursa za razvoj turističkih aktivnosti na otvorenom i kulturnog turizma.

Nažalost, izolacija do koje je dovela pandemija COVID-19, ostavila je snažne posljedice na sektor turizma, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijeloj Evropskoj uniji. U ovom sektoru je zabilježen nagli pad od oko 80%, i povratak na nivo prije krize još nije postignut. Kako se puni oporavak sektora ne očekuje prije 2022. godine, ova kriza može predstavljati i priliku za BiH da riješi neka dugo prisutna strukturalna pitanja i otvori veće, i rastuće mogućnosti za promociju zemlje u njenom punom potencijalu, što će doprinijeti njenom boljem pozicioniranju na međunarodnom tržištu, i porastu prihoda, zaposlenosti i ulaganja. BiH treba jedan više holistički i strateški pristup razvoju i promociji turizma kao jedinstvena turistička destinacija, korištenjem modernih marketinških praksi, poboljšanog upravljanja destinacijama, i kvalificiranih ljudskih resursa. BiH treba raditi na strukturalnim reformama u cilju uspostave okruženja koje omogućuje održivi razvoj turizma i promovira ulaganja u turističku infrastrukturu.

Podrškom novim inicijativama i projektima, Evropska unija je dosta učinila na ublažavanju negativnog utjecaja na turizam, jačanju i pravilnom strateškom usmjeravanju sektora turizma. Najbolji primjer je jedan od prominentnih programa EU, EU4Business. Ovaj program podržava partnerstva u turizmu kroz grant komponentu vrijednu više od 1,5 miliona EUR. Program se fokusira na razvoj turističkih proizvoda, pristup međunarodnim tržištima, i primjenu najnovijih IKT u turizmu. Zahvaljujući novim mogućnostima koje turizam nudi na lokalnom nivou doći će do otvaranja novih radnih mjesta. Prioriteti EU4Business su Kulturni turizam (UNESCO Nasljeđe) i Turizam na otvorenom (Zelena staza Via Dinarica). Osim toga, podrška Specijalne mjere za društveno-ekonomski oporavak BiH od posljedica COVID-19 na mala i srednja preduzeća 2020, koja je trenutno u fazi izrade, uključit će veću podršku sektoru turizma u vidu nepovratnih sredstava (grantova). Uz to, četiri općine gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo su inicirale izradu studije izvodivosti izgradnje biciklističke staze Sarajevo-Pale, uz podršku projekta EU4Business. Očekivane manje investicije u turističku infrastrukturu bi trebale obogatiti ponudu turističkih aktivnosti na otvorenom u ova dva grada i u lokalnim zajednicama.

Više informacija je dostupno na: https://eu4business.ba/en/tourism

Europa.ba