Globalni režim sankcija za kršenja ljudskih prava EU: Deklaracija Visokog predstavnika u ime Evropske unije

Kako se približava Dan ljudskih prava, 10. decembar, Evropska unija i njene države članice potvrđuju svoju snažnu opredijeljenost promociji i zaštiti ljudskih prava širom svijeta. Uspostava Globalnog režima sankcija za kršenja ljudskih prava EU značajna je inicijativa kojom se naglašava odlučnost EU da unapređuje svoju ulogu u rješavanju ozbiljnih kršenja i zloupotreba ljudskih prava širom svijeta.

Djelotvorno ostvarivanje ljudskih prava za sve ljude strateški je cilj EU. Poštivanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine zakona i poštivanje ljudskih prava temeljne su vrijednosti Evropske unije i Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU.

Države su primarno odgovorne za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava. Činjenica je da čak i u 21. stoljeću svjedočimo ozbiljnim kršenjima i zloupotrebama ljudskih prava u različitim dijelovima svijeta – što često prolazi bez posljedica po počinitelje. Djela poput genocida, zločina protiv čovječnosti, mučenja, ropstva, vansudskih pogubljenja, seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, prisilnih nestanaka, proizvoljnih uhićenja i pritvaranja i trgovine ljudima su neprihvatljiva. Zaustavljanje kršenja i zloupotreba ljudskih prava širom svijeta ključni je prioritet Evropske unije. Globalni režim sankcija za kršenja ljudskih prava EU pruža Evropskoj uniji dodatni instrument kako bi se mogla zalagati za ljudska prava na opipljiviji i neposredniji način.

Globalni režim sankcija za kršenja ljudskih prava EU usmjeren je na pojedince i tijela koja su odgovorna za ozbiljna kršenja i zloupotrebe ljudskih prava ili su u njih umiješana, kao i na pojedince i tijela koja su s njima povezana. Može biti usmjeren i na državne i nedržavne aktere. Slijedom toga, počiniteljima i njihovim saradnicima može se zabraniti ulazak u EU, njihova imovina u EU može biti zamrznuta a osobama iz EU se može zabraniti da im stavljaju na raspolaganje bilo kakva sredstva ili ekonomske resurse.

Globalni režim sankcija za kršenja ljudskih prava EU nije osmišljen za pojedinačne države. On obuhvata ozbiljna kršenja i zloupotrebe ljudskih prava širom svijeta, kao i ona koja se dešavaju prekogranično. Dopunjuje geografski usmjerene režime sankcija zbog kršenja i zloupotrebe ljudskih prava.

Samim sankcijama se ne mogu spriječiti ili zaustaviti sva kršenja i zloupotrebe ljudskih prava. Namjena im je da mijenjaju ponašanje aktera i služe za odvraćanje od ozbiljnih kršenja i zloupotreba ljudskih prava. Njihova primjena bit će u skladu sa sveobuhvatnim pristupom Evropske unije vanjskoj politici. U tom smislu, EU će iskoristiti sve svoje političke i finansijske instrumente da dalje unapređuje i štiti ljudska prava kako je to predviđeno nedavno usvojenim Akcionim planom za ljudska prava i demokratiju (2020-2024).

Europa.ba