Međunarodni dan komemoracije i dostojanstva žrtava genocida i sprečavanja ovog zločina: izjava visokog predstavnika/potpredsjednika Josepa Borrella

Prije 75 godina, glavnim vođama nacističkog režima suđeno je za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine u Nirnberškom procesu. To je utrlo put usvajanju Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida 9. decembra 1948, čime je genocid kažnjen kao zločin i postavljena pravna osnova za akciju zemalja članica za sprečavanje takvih zlodjela.

Nirnberška zaostavština i dalje živi. Od 2002, Međunarodni krivični sud postoji kao jedini stalni, nezavisni sud u svijetu za istraživanje i kazneni progon najgnusnijih zločina.

Kao jedan od najvećih pobornika Suda, EU će nastaviti da štiti prava žrtava radi pravde i odštete. U tom cilju, Evropska mreža tačaka kontakta u pogledu lica odgovornih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine („Mreža za genocid“) osigurava tijesnu saradnju između nacionalnih vlasti u istraživanju i kaznenom progonu ovih užasnih zločina.

Međunarodni poredak koji se zasniva na pravilima suočava se sa sve većim pritiskom. Moramo ga zaštititi bolje nego ikad. Podrška odgovornosti štićenja i sprečavanje genocida i drugih teških zločina čine sastavni dio vanjske i sigurnosne politike EU. Novi Globalni režim sankcija za kršenja ljudskih prava predstavlja ključni sporazum u tom smislu. On omogućava Uniji ciljane mjere protiv pojedinaca, subjekata i tijela, odgovornih za ozbiljna kršenja i povrede ljudskih prava u svijetu, uključujući genocid i zločine protiv čovječnosti.

EU će nastaviti da sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim partnerima uključujući građansko društvo kako bi spriječio genocid i nekažnjavanje širom svijeta. To dugujemo žrtvama i samima sebi; samo priznavanjem teških zločina u prošlosti i borbom protiv povreda kada se dogode možemo izgraditi bolju budućnost.

Europa.ba