Izjava visokog predstavnika u ime EU povodom Dana ljudskih prava, 10. decembra 2020.

10. decembra obilježavamo Dan ljudskih prava. Ovaj dan zaslužuje našu pažnju jer obilježava potpisivanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine. Danas je važnije nego ikad podsjetiti da su ljudska prava univerzalna i nedjeljiva i da naši napori u njihovoj odbrani nikada ne smiju stati.

Pandemija koronavirusa intenzivirala je i pogoršala neke od najvećih globalnih izazova, među kojima su i oni koji se tiču ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona. U mnogim dijelovima svijeta vidimo zabrinjavajuće trendove: od cenzura i ograničavanja preko diskriminacije slobode izražavanja, produbljivanje nejednakosti, porasta nasilja nad ženama i djevojčicama do proizvoljnog pritvaranja koje ne bi trebalo imati mjesta u odgovoru na koronavirus. No jedno je jasno, Evropska unija ostaje predana poštivanju, zaštiti i ostvarenju ljudskih prava za sve. Ova temeljna vrijednost i dalje će voditi sve naše aktivnosti. Niko ne smije biti ostavljen, ni jedno ljudsko pravo ne smije biti zanemareno.

Pandemija koronavirusa stvorila je također prostor za snažnije kolektivno djelovanje. U današnjem geopolitičkom ozračju, koje je vrlo dinamično, Evropska unija ostaje najsnažniji zagovarač multilateralizma, u čijoj srži su ljudska prava.

Danas je prilika da obilježimo ono što je Evropska unija učinila za unapređenje ljudskih prava u svijetu. Ove su godine zabilježeni neki značajni uspjesi. Usred globalne pandemije, EU je usvojila novi Akcijski plan EU o ljudskim pravima i demokratiji, koji postavlja ambiciozni plan vanjskog djelovanja za sljedećih pet godina. Ovaj Akcijski plan prilika je da ponovno oživimo naše djelovanje na polju ljudskih prava i demokratije. Uspostava Evropskog globalnog režima sankcija koji nam omogućava da izričemo sankcije, zamrzavamo sredstva i zabranjujemo putovanja onima koji ozbiljno krše i zloupotrebljavaju ljudska prava još je jedan opipljiv korak koji će dodatno ojačati kolektivno djelovanje na polju ljudskih prava. Tokom ove godine, EU je bila vodeći glas u multilateralnim institucijama koje rade na pitanjima zaštite ljudskih prava. Glavni prioritet bila je izgradnja međuregionalnih koalicija kao podrške djelovanju UN-a. Dobar primjer toga je naša podrška djelovanju UN-a u Bjelorusiji.  U raznim područjima ljudskih prava, Evropska unija nastojala je obnoviti fokus i graditi saveze.

Na terenu, delegacije EU i ambasade država članica podržavali su organizacije civilnog društva i borce za ljudska prava, ponekad izbavljajući ih iz opasnosti, prateći suđenja u mnogim dijelovima svijeta od Rusije do Kolumbije i Hong Konga i radeći na projektima koji unapređuju i podržavaju prava žena i djevojčica, ranjivih osoba, slobodu medija i civilno društvo. EU i države članice promovirat će, prioritetno, puno uživanje ljudskih prava žena i djevojčica, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i djevojčica.

Međutim, pred nama je još mnogo posla.  Evropska unija se obavezuje da će u 2021. i kasnije, zajedno sa svojim partnerima, preuzeti vodeću ulogu u pitanjima ljudskih prava i raditi na jačanju zaštite ljudskih prava u svijetu nakon pandemije COVID-19.

Europa.ba