Međunarodni dan migranata: zajednička izjava Evropske komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Povodom Međunarodnog dana migranata visoki predstavnik i Evropska komisija izjavili su sljedeće:

Svake se godine oko dva milijuna ljudi nastanjuje u Evropskoj uniji, a oko milijun ih emigrira iz EU-a kako bi se nastanio drugdje. Migracije su oduvijek bile i uvijek će biti dio našeg evropskog identiteta.

Stoljećima su utjecale na naša društva, obogaćivale naše kulture, pridonosile našem gospodarskom razvoju i oblikovale mnoge živote. Ako se njima dobro upravlja, mogu biti izvor blagostanja, inovacija i održivog razvoja. Dobro upravljanje uključuje zaštitu prava ljudi, uspostavu jasnih i pravednih pravila o azilu i migracijama, smanjenje prisilnog raseljavanja na najmanju mjeru, poticanje integracije i ispunjavanje potreba zajednica domaćina.

Na Međunarodni dan migranata Evropska unija ponovno ističe svoju snažnu predanost zaštiti dostojanstva i ljudskih prava svih migranata. Migranti donose vrijednost našim gospodarstvima i društvima, a mi nastojimo osigurati da se migracije odvijaju na siguran i zakonit način te da se njima dobro upravlja.

U okviru globalnog odgovora Evropske unije na pandemiju koronavirusa usmjerili smo pozornost na podupiranje ranjivih skupina, poput migranata, raseljenih osoba i zajednica domaćina diljem svijeta, te ćemo s tim i nastaviti.

Upravljanje migracijama zahtijeva globalnu suradnju i angažman, solidarnost i podjelu odgovornosti. Evropska unija slijedi sveobuhvatan, uravnotežen i kooperativan pristup u partnerstvu sa zemljama podrijetla, tranzita i odredišta, regionalnim i multilateralnim organizacijama te organizacijama civilnog društva, migranata i dijaspore. Uz to nastojimo što više povećati razvojne koristi migracija, iskoristiti potencijal doznaka i blisko surađivati sa organizacijama dijaspore.

Prošlog septembra predložili smo novi pakt o migracijama i azilu za Evropsku uniju. Cilj nam je u okviru pakta zajedničko upravljanje migracijama na nivou Unije: solidarnost i pravedna podjela odgovornosti, djelotvorniji postupci, snažniji angažman radi razvoja puteva za legalnu migraciju, poboljšavanja integracije te rješavanja pitanja nezakonite migracije.

U okviru novog pakta obavezujemo se na dublju suradnju s partnerskim zemljama. Poboljšanje gospodarskih prilika, jačanje borbe protiv trgovaca ljudima i krijumčara ljudi koji iskorištavaju očaj tisuća i ugrožavaju njihove živote te unaprijeđenje ponovnog prihvata i reintegracije migranata – sve su to elementi sveobuhvatnih, prilagođenih partnerstava koja smo već sklopili i koja želimo ojačati.

Europa.ba