BiH: Izjava visokog predstavnika i potpredsjednika Evropske komisije Josepa Borrella u vezi situacije u oblasti migracija u Unsko sanskom kantonu

Svjedoci smo ozbiljne humanitarne situacije u vezi sa migrantima u Bosni i Hercegovini. Više od 900 migranata je bez skloništa u teškim zimskim uvjetima nakon zatvaranja prihvatnog centra u Lipi. Time se dodatno pogoršava situacija u kojoj se približno 3000 migranata nalazi bez odgovarajućeg skloništa.

Vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima moraju hitno riješiti ovu tešku situaciju. Prihvatni centar Bira uspostavljen uz 3,5 miliona eura vrijednu podršku EU može pružiti sklonište u toku zimskih mjeseci, kako je naglasila i komesarka EU za unutarnje poslove Ylva Johansson u svojim telefonskim pozivima sa premijerom Unsko-sanskog kantona i predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Odluke Vijeća ministara od 21. decembra i ponovo danas, 31. decembra, o privremenom ponovnom otvaranju ovog centra moraju se provesti bez daljnjeg odlaganja.

Trenutna situacija potpuno je neprihvatljiva. EU stoga poziva vlasti u BiH na svim nivoima da se najhitnije pristupi njenom rješavanju i da zajedno rade na iznalaženju dugoročnijeg rješenja zasnovanog na zajedničkoj odgovornosti.

Europa.ba