Saopštenje nakon sastanka ambasadora EU, Austrije, Njemačke i Italije s ministrom sigurnosti BiH u vezi izuzetno zabrinjavajuće migracijske situacije

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler, zajedno s austrijskom ambasadoricom Ulrike Hartmann, njemačkom ambasadoricom Margret Uebber i talijanskim ambasadorom Nicolom Minasijem, sastao se danas s ministrom sigurnosti BiH, Selmom Cikotićem, kako bi razgovarali o hitnim rješenjima za izuzetno zabrinjavajuću migracijsku situaciju u Unsko-sanskom kantonu, posebno na području kampa Lipa.

Ambasador Sattler izjavio je: “Situacija je potpuno neprihvatljiva. Životi i osnovna ljudska prava nekoliko stotina ljudi ozbiljno su ugroženi. Bosna i Hercegovina je potpisnica međunarodnih instrumenata za ljudska prava i mora ispuniti svoje obaveze, kao zemlja koja teži članstvu u EU.”

Angažovanje Oružanih snaga BiH koje su obezbijedile neophodne šatore za privremeno sklonište migranata bio je prijeko potreban korak. Međutim, vlasti moraju hitno djelovati, posebno u osiguravanju priključaka za vodu i električnu energiju na lokalitetu privremenog kampa. Osnovni životni uslovi trebaju uvijek biti osigurani. 

Dugoročnije rješenje je i dalje potrebno. Ambasadori su pozvali vlasti da što prije osiguraju potpuno opremljen kamp na prvobitnoj lokaciji u Lipi. Ambasadori su također istakli da je dostupna finansijska podrška koju su obezbijedili. 

Ambasadori su ponovili potrebu za očuvanjem vladavine prava u Bosni i Hercegovini poštivanjem odluke Vijeća ministara o ponovnom otvaranju kampa Bira sve dok Lipa ne bude u potpunosti opremljena za smještaj migranata. Dodatne hitne opcije također bi trebale biti razmotrene. 

Ambasadori su također prepoznali da bi održivo rješenje moralo uključivati ravnomjerniju raspodjelu migranata širom zemlje na osnovu zajedničke odgovornosti i osiguravanja dostojanstvenih životnih uslova za migrante s jedne strane, i sigurnosti građana BiH s druge strane.

EU pruža značajnu podršku u iznosu od 85,5 miliona eura kako bi pomogla BiH da ispuni svoje humanitarne odgovornosti i pruži pomoć migrantima i izbjeglicama u zemlji.”

Europa.ba