Zajednička izjava potpredsjednice Jourove i komesara Reynders uoči Dana zaštite podataka

Uoči Dana zaštite podataka Věra Jourová, potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost, i Didier Reynders, komesar za pravosuđe, dali su sljedeću izjavu:

Zaštita naše privatnosti temeljna je odrednica Europe: ovogodišnjim Danom zaštite podataka 28. januara obilježava se 40. godišnjica „Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka” Vijeća Europe, jedinog međunarodnog ugovora o privatnosti. Danas su europska pravila o zaštiti podataka postala zlatni standard i model koji se koristi u mnogim dijelovima svijeta.

Vrijednost učinkovitog sistema zaštite podataka postala je još očitija tokom pandemije koronavirusa. Nova digitalna rješenja kao što su aplikacije za praćenje kontakata mogu funkcionirati samo ako ljudi misle da su dobro zaštićeni i vjeruju da se njihovi podaci neće zloupotrebljavati. Opća uredba o zaštiti podataka temelj je antropocentričnog pristupa Europe digitalnim tehnologijama i zahvaljujući njoj građani osjećaju sigurnost i podršku.

Slobodan i siguran protok podataka preduvjet je za nastavak vladinih aktivnosti i poslovanja poslovnih subjekata tokom pandemije. Zaštita privatnosti mora ići ukorak s lakšim protokom podataka. Zahvaljujući svojem inovativnom sistemu zaštite podataka EU može biti vodeći akter u promicanju sigurnog i pouzdanog protoka podataka na globalnoj razini. U tu će svrhu Komisija pojačati suradnju s partnerima na bilateralnoj i multilateralnoj razini, oslanjajući se na rastući trend povećanja standarda privatnosti. Presudom o europsko-američkom sistemu zaštite privatnosti Schrems II u julu 2020. Sud je potvrdio da osobni podaci koji putuju iz Europe u inozemstvo moraju ostati sigurni. Naš je prioritet suradnja s kolegama u novoj američkoj administraciji kako bismo uz potpuno poštovanje presude Suda zajamčili zaštitu osobnih podataka koji se prenose preko Atlantika. Nadalje, vrlo smo blizu finaliziranju pregovora o primjerenosti s Južnom Korejom te sudjelujemo u dijalozima o primjerenosti s brojnim drugim međunarodnim partnerima. Osim toga, aktivno doprinosimo radu međunarodnih organizacija, kao što je OECD, u razvoju globalnih standarda i zaštitnih mjera za pristup vlade osobnim podacima, što je sve važnije za protok podataka. Surađujemo i s europskim tijelima za zaštitu podataka kako bismo osigurali strogu provedbu naših pravila.

Stroga pravila o zaštiti podataka dio su rješenja za suzbijanje pandemije. Od njih ćemo imati i koristi jer se prelazak na društva i ekonomije temeljene na podacima dodatno ubrzava. Europljani mogu biti sigurni: vaši osobni podaci u EU pripadaju vama.

Kontekst

Godine 2006. Vijeće Europe pokrenulo je obilježavanje Dana zaštite podataka 28. januara svake godine.

Europska komisija je u januaru 2017. donijela Komunikaciju o međunarodnim aspektima privatnosti u kojoj je utvrđena strategija EU u području međunarodnog protoka i zaštite podataka. Donošenje zajedničke odluke EU i Japana o primjerenosti važan je rezultat te strategije. Tom je odlukom stvoreno najveće područje slobodnog i sigurnog protoka podataka na svijetu. Pregovori Komisije s Južnom Korejom i Ujedinjenom Kraljevinom u vezi s odlukama o primjerenosti u naprednoj su fazi. Nadalje, Komisija je u postupku donošenja moderniziranih standardnih ugovornih klauzula koje su mehanizam prijenosa kojim se poduzeća iz EU najviše služe.

Opća uredba o zaštiti podataka primjenjuje se u svim državama članicama od 25. maja 2018. Europska komisija objavila je u junu 2020. evaluacijski izvještaj o Općoj uredbi o zaštiti podataka iz kojeg je vidljivo da je ispunila većinu njezinih ciljeva, posebno jer građanima nudi snažan skup provedivih prava, a poduzećima pruža prilike da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste digitalnu revoluciju. Ujedno, Uredbom je stvoren novi europski sistem upravljanja i provedbe.

Dodatne informacije

Komunikacija – dvije godine primjene Opće uredbe o zaštiti podataka

Komunikacija – Razmjena i zaštita osobnih podataka u globaliziranom svijetu

Internetske smjernice za pravila EU za zaštitu podataka

Informativni članak: Preuzmite kontrolu nad vašim virtualnim identitetom

Europa.ba