Najavljene prve nominacije za nagradu EU u oblasti moderne arhitekture za 2022.

Evropska komisija i Fundació Mies van der Rohe objavili su prvih 449 djela u konkurenciji za nagradu EU Mies u 2022. godini. Nominacije ilustriraju doprinos kvalitetne arhitekture održivom razvoju.

Prvi spisak nominacija za nagradu Mies van der Rohe, kao nagradu Evropske unije za modernu arhitekturu za 2022. godinu, uključuje 449 radova završenih u periodu od oktobra 2018. do oktobra 2020. Radovi dolaze sa područja 279 gradova, iz 41 zemlje. Među nominacijama su po prvi puta djela iz Armenije, Moldavije i Tunisa.

Drugi spisak nominacija treba obuhvati radove dovršene u periodu od novembra 2020. i aprila 2021. godine, dok je za septembar 2021. planirano njihovo objavljivanje. Samim time, EU Mies Award za 2022. godinu treba obuhvatiti radove dovršene u periodu od oktobra 2018. do aprila 2021. godine.

Vrste radova

Po prvi puta od 2003. godine, pojedinačni objekti stanovanja (18,10%) postali su dominantna skupina radova, nakon čega slijede objekti kolektivnog stanovanja (14,87%) i obrazovne ustanove (14,01%). Kulturni sadržaji poput muzeja, kazališta, galerija i kongresnih centara čine 11,64% svih djela.

Zanimljivo je također napomenuti da su četvrtina svih nominovanih radova projekti obnove ili transformacije postojećih objekata, i to onih koji su dio baštine, ali i objekata koji ne spadaju u tu kategoriju.

Opće informacije

Nagrada ima za cilj prepoznati i odati priznanje za izvrsnost i inovacije na polju arhitekture. Također, nagradom se želi naglasiti važan doprinos evropskih arhitekata održivom razvoju i transformaciji evropskog izgrađenog okoliša.

Saznajte više o EU nagradi za modernu arhitekturu na internet stranici nagrade Mies van der Rohe.

Europa.ba