Svjetski dan voda: Zajednička izjava visokog predstavnika/potpredsjednika Josepa Borrella i komesara Virginijusa Sinkevičiusa

Na Svjetski dan voda 2021. slavimo sve različite načine na koji nam voda koristi u životu. Odlučili smo da vodu vrednujemo primjereno i štitimo je na efikasan način za sve.

Ovogodišnja tema fokusira se na ‘vrijednost vode’. Ne bismo trebali zaboraviti da su pristup vodi za piće i odvodnja osnovne ljudske potrebe i prava, te iznimno važni za ljudsko dostojanstvo. Istovremeno, voda je zajednički resurs, kritični ekosistem, a njena upotreba predstavlja osnov za različite sektore ekonomije.

Ipak, pristup dovoljnim količinama sigurne, prihvatljive, fizičke dostupne vode po pristupačnoj cijeni i dalje je izazov u mnogim dijelovima svijeta.

Suočeni sa hitnošću svjetske klimatske krize, mnoge regije u svijetu sve češće e nose sa ozbiljnim i dugotrajnijim ekstremnim vremenskim uslovima, promjenama vodnog ciklusa i temperaturama, ili povećanjima nivoa mora koji dodatno otežavaju ljudsku egzistenciju i ekosisteme. To dovodi do teških situacija nestašice vode, koje mogu imati ozbiljno destabilizirajući uticaj na zemlje i regije, utičući na mir, bezbjednost i veću nejednakost.

Nestašica vode već utiče na četvrtinu svjetske populacije.

Pandemija COVID-19 izazvala je ozbiljnu zdravstvenu i ekonomsku krizu koja utiče na postizanje ciljeva Programa održivog razvoja do 2030. Pristup čistoj vodi i odvodnji i dalje je najbolji put ka smanjenju širenja infekcija i očuvanju životâ.

I u Evropi raste problem opskrbe vodom. Evropskim zelenim planom i našim ambicioznim ciljem za postizanje klimatske neutralnosti uhvatit ćemo se ukoštac sa ovim pritiscima na evropskim rijekama, jezerima, priobalnim vodama i podzemnim vodama, preći na održiviju poljoprivredu koristeći manje pesticida. Zaštita i obnova vodenih ekosistema kroz prirodna rješenja, povećanu efikasnost korištenja vode i promociju ponovne upotrebe vode također zauzima visoko mjesto u našem planu. Planom za postizanje nulte stope onečišćenja obnavljamo politiku korištenja hemikalija, smanjujemo prisustvo farmaceutskih proizvoda u vodi i zemlji, borimo se protiv mikroplastike i podržavamo inovativne prakse i tehnologije.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u prekograničnom upravljanju vodama, EU snažno podstiče i gdje je to moguće direktno podržava jaču saradnju i transparentnost upravljanja vodama na svim nivoima. Upravo u ovom mjesecu u Džibutiju otvaramo fabriku za desalinizaciju koju pokreću obnovljivi izvori energije kao i postrojenje za prečišćavanje otpadne vode na Zapadnoj Obali opremljenu mrežama za sakupljanje i navodnjavanje radi ponovne upotrebe vode.

Održivo upravljanje vodnim resursima zahtijeva globalno djelovanje kroz snažnu međunarodnu saradnju, a koristi od istoga će se odraziti i mnogo šire od vodnog sektora. Svi moraju odigrati svoju ulogu u potpunosti da bi se obezbijedio siguran, bezbjedan, otporan, ekološki održiv i inkluzivan pristup vodi i odvodnji širom svijeta.

Zajedno moramo vodi dati njenu istinsku vrijednost, čuvajući ovaj najdragocjeniji prirodni izvor za sve. Neka svaka kap bude korisna.

Europa.ba