Međunarodni dan Roma: izjava potpredsjednice Jourove, komesarke Dalli i komesara Várhelyija

Pred Međunarodni dan Roma, 8. april, potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Vĕra Jourová, komesarka za ravnopravnost Helena Dalli i komesar za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi dali su sljedeću izjavu:

„Povodom Međunarodnog dana Roma, zajedno sa najvećom etničkom manjinom u Evropi proslavljamo njihov jedinstven doprinos evropskoj raznolikosti i nasljeđu. Obilježavamo i 50. godišnjicu prvog Svjetskog kongresa Roma.

Pa ipak, mnogi Romi u svakodnevnom životu suočavaju se sa predrasudama, diskriminacijom, netrpeljivošću i socioekonomskom isključenošću. Pored toga, romske zajednice snažno su pogođene svjetskom pandemijom. Moramo učiniti sve moguće kako bismo se suprotstavili krizi koja ih je pogodila i donijeli stvarnu promjenu na terenu.

U tom cilju, Evropska komisija je usvojila ambiciozan Strateški okvir EU za Rome, novi desetogodišnji plan za postizanje jednakosti Roma u Evropskoj uniji i izvan nje. Okvir podrazumijeva sveobuhvatnu listu mjera za borbu protiv diskriminacije i netrpeljivosti prema Romima, unapređenje socijalne inkluzije, unapređenje učešća Roma u društvu i osiguranje jednakog pristupa kvalitetnom redovnom obrazovanju, zaposlenju, zdravstvenim uslugama i stambenim objektima širom Evrope.

Na osnovu ovog Okvira, zemlje članice EU jednoglasno su usvojile Preporuku za jednakost, inkluziju i učešće Roma. Ona je poslala snažan i jasan signal da su članice odlučne da se bave mnogobrojnim izazovima sa kojima se suočavaju romske zajednice širom Unije. Izvan EU, Strateški okvir za Rome takođe igra ključnu ulogu u pristupnim pregovorima sa zapadnim Balkanom.

Posvećenost zemalja članica od suštinske je važnosti za postizanje dobrih rezultata u sljedećih deset godina. Evropa mora da uradi još mnogo toga da bi postigla stvarnu jednakost Roma, poštovanje različitosti i uzajamno razumijevanje iskustva iz prošlosti. Radeći zajedno, možemo nešto promijeniti i osloboditi ogroman potencijal Roma u korist njih samih i Evrope u cjelini.“

Kontekst

Romi su najveća evropska manjinska zajednica, pri čemu njih između 10 i 12 miliona živi u EU i u regiji proširenja.

Iako se njihova situacija poboljšala i u okviru EU i u regiji proširenja, posebno na polju obrazovanja, Evropa mora još mnogo toga da uradi da bi postigla jednakost Roma. Marginalizacija je i dalje prisutna, a mnogi Romi i dalje su izloženi kombinaciji nesrazmjerne diskriminacije, netrpeljivosti prema njima i socioekonomske isključenosti u svakodnevnom životu.

Novi Strateški okvir EU za Rome predstavlja direktan doprinos provođenju Akcionog plana EU protiv rasizma 2020-2025, te opredijeljenost predsjednice von der Leyen Uniji jednakosti. O jednakosti Roma diskutovano je i na prvom Evropskom samitu protiv rasizma.

Novi Strateški okvir EU za jednakost, inkluziju i učešće Roma nadograđuje se na Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. Kao dio Strateškog okvira Komisija je predložila Preporuku Vijeća za podršku Romima u EU. Obje inicijative uključuju sveobuhvatne liste mjera za borbu protiv diskriminacije i netrpeljivosti protiv Roma, unapređenje socijalne inkluzije i učešća Roma u društvu i aktivno građanstvo, te osiguranje učinkovitog jednakog pristupa kvalitetnom redovnom obrazovanju, zaposlenju, zdravstvenim uslugama i stambenima objektima širom Evrope. Sve zemlje članice usvojile su Preporuku Vijeća 12 Marta.

Strateški okvir povezan je sa radom Komisije u drugim oblastima, Strategijom za prava žrtava, Strategijom za rodnu ravnopravnostAkcionim planom EU za ljudska prava i demokratiju, Akcionim planom EU za rodnu ravnopravnost u vanjskom djelovanju i u provođenju Smjernica EU za nediskriminaciju u vanjskom djelovanju iz 2019. Povezan je i sa usmjeravanjem fondova EU ka ravnopravnosti, inkluziji i učešću Roma u kontekstu višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027. kroz strukturalne fondove i Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju – Globalna Evropa (NDICI), kao i sa Ekonomskim i investicionim planom za zapadni Balkan.

Mnoge oblasti politike vezan za poboljšanje ravnopravnosti, inkluzije i učešća Roma prvenstveno su odgovornost država. Međutim, EU igra važnu ulogu u obezbjeđivanju smjernica za politiku, koordinaciji djelovanja zemalja članica, praćenju provođenja i napretka, pružanju podrške putem fondova EU i unapređenju razmjene dobre prakse. EU takođe igra jednako važnu ulogu u unapređenju ravnopravnosti, inkluzije i učešća Roma u okviru pregovora o proširenju sa EU.

Kongres Roma pokrenut je 1971. kada je uspostavljen temelj za proces kolektivne afirmacije romske zajednice sa zajedničkim etničkim markerima identiteta i težnjama, kao što je istorija, kultura, jezik, potvrda 8. aprila kao Međunarodnog dana Roma, i romska zastava, za romsku populaciju.

Europa.ba