Prozor u svijet nastavnika u susjedstvu Evropske unije

Evropska fondacija za obuku predstavila sveobuhvatnu studiju o iskustvima u radu nastavnika i direktora strukovnih škola iz devet zemalja.

Torino, 5. maja 2021. – Evropska fondacija za obuku (ETF) objavila je rezultate međunarodnog istraživanja među nastavnicima iz devet zemalja iz susjedstva EU i to Albanije, Alžira, Bjelorusije, Kosova, Moldavije, Crne Gore, Srbije, Tunisa i Turske. Studija pod nazivom „Stavovi nastavnika i direktora strukovnih škola“ fokusira se na njihovo radno iskustvo i profesionalni razvoj. Studija, kao do sada najveća te vrste, temelji se na anketi od preko 10.000 nastavnika i oko 750 direktora škola. Premda provedena prije pandemije, studija uključuje uvide u poboljšanje politika i praksi na polju obuke nastavnika.

„Izvještaj ima za cilj da pruži podršku kreatorima politika, otkriva u kojoj su mjeri politike nastavnika uspješno primijenjene i daje pogled iznutra kako nastavnici i direktori doživljavaju svoj rad i izazove s kojima se suočavaju“, naglasio je Julian Stanley, viši stručnjak za razvoj humanog kapitala, inovativno podučavanje i učenje pri ETF-u. „Vjerovatnije je da će direktori navoditi da su podučavanje i učenje ograničeni nedostatkom nastavnika sa kompetencijama za rad s učenicima s posebnim potrebama, ali je čest i manjak kompetentnih instruktora za praktične sesije. I dalje je slučaj da nezanemarljiva manjina nastavnika u strukovnim školama nema nikakvo inicijalno pedagoško obrazovanje.“

Većina nastavnika u strukovnim školama iz devet zemalja navodi da koriste i tradicionalne i moderne nastavne metode. Međutim, u većini zemalja prevladavaju tradicionalne metode. Većina nastavnika u strukovnim školama nastoji uspostaviti vezu između učenja u učionici i svijeta rada, ali učenici rijetko imaju učestale kontakte s poslodavcima ili preduzećima.

U svih devet zemalja, 64% nastavnika u strukovnim školama učestvovalo je u nekoj vrsti stručnog usavršavanja u prethodnih godinu dana. Srbija, Crna Gora, Albanija i Moldavija imaju stope učešća od 80% ili više, dok je u Alžiru, Tunisu i na Kosovu učešće bilo ispod 50%. Međutim, samo 38% svih nastavnika u strukovnim školama pohađalo je obuku koja se odnosila na njihovu užu specijalnost u struci, a samo 48% je učestvovalo u stručnom usavršavanju (uključujući studijske posjete) u poslovnim subjektima.

U mnogim zemljama, direktori škola su istaknuli nedostatak kvalifikovanih ili stručnih nastavnika kao prepreku kvalitetnoj nastavi u njihovim školama, dok nastavnici strukovnih škola u velikom broju smatraju da se njihova profesija ne cijeni u njihovim društvima.

Izvještaj „Stavovi nastavnika i direktora strukovnih škola“ dostupan je ovdje. Dostupni su i zasebni izvještaji po pojedinačnim zemljama koji ispituju i okvir politika, kao i percepcije i ponašanje nastavnika.

Opšte informacije

Evropska fondacija za obuku je agencija EU koja podržava zemlje susjedstva EU u reformi njihovog sistema obrazovanja, obuke i tržišta rada. Sarađuje s kreatorima politika i praktičarima kako bi podržala reforme, promovisala pristupe zasnovane na dokazima, promijenila dokumente, osigurala analize i potaknula rasprave u cilju predviđanja potreba za novim vještinama. Više informacija

Izvještaj „Stavovi nastavnika i direktora strukovnih škola“

Albanija (izvještaj za zemlju)

Alžir (izvještaj za zemlju)

Bjelorusija (izvještaj za zemlju)

Kosovo (izvještaj za zemlju)

Moldavija (izvještaj za zemlju)

Crna Gora (izvještaj za zemlju)

Srbija (izvještaj za zemlju)

Tunis (izvještaj za zemlju)

Turska (izvještaj za zemlju)

Konferencija „Izgradnja sistema cjeloživotnog učenja: vještine za zelena i inkluzivna društva u digitalnoj eri“: www.etf.europa.eu/skills4change

Europa.ba