Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, 17. maj 2021.: Izjava Visokog predstavnika u ime Evropske unije

Svi su rođeni slobodni i jednaki po dostojanstvu i pravima. Na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), Evropska unija potvrđuje snažnu opredijeljenost za poštivanje, zaštitu i promoviranje potpunog i ravnopravnog uživanja ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba.

Pojedinci se širom svijeta i dalje svakodnevno suočavaju s nasiljem, isključivanjem i diskriminacijom zbog svoje stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije i rodnog identiteta ili spolnih karakteristika. EU je i dalje naročito zabrinuta zbog kriminaliziranja konsenzualnih istospolnih veza u 69 zemalja, od kojih 11 još uvijek ima zakonom propisanu smrtnu kaznu za homoseksualnost.

Pandemija COVID-19 dodatno je povećala nivoe nasilja i diskriminacije LGBTI osoba, uključujući nasilje u porodici, govor mržnje na internetu i uživo, te krivična djela počinjena iz mržnje. Često se suočavaju sa stigmom i diskriminacijom u pristupu uslugama zdravstvene zaštite. Osim toga, pandemija je dovela do sužavanja građanskog prostora i povećanja broja samovoljnih hapšenja i pritvaranja, fizičkih napada i psihološke traume za zaštitnike/ce ljudskih prava koji štite prava LGBTI osoba. Ova djela su neprihvatljiva, a EU naglašava koliko je važno da se prekine njihova nekažnjivost.

EU poduzima globalne aktivnosti na sprečavanju i osudi svih oblika diskriminacije LGBTI osoba, uključujući homofobno, bifobno i transfobno nasilje, promovirajući njihov pristup jednakim mogućnostima u svim sferama života. Važno je boriti se protiv diskriminatornih zakona, politika i praksi u cijelom svijetu, kao i protiv kriminaliziranja konsenzualnih istospolnih veza. Zbog takvih praksi, LGBTI su također neproporcionalno izložene nezaposlenosti, društvenoj isključenosti i siromaštvu.

EU će i dalje predvoditi aktivnosti na osiguravanju potpunog i ravnopravnog uživanja ljudskih prava za LGBTI osobe. Putem obnovljenog okvira za unutrašnju i vanjsku politiku, odnosno Akcionog plana EU za ljudska prava i demokratiju (2020.-2024.) i prve Strategije Evropske komisije za ravnopravnost LGBTIQ osoba za period 2020.-2025. godine, EU unapređuje ravnopravnost u svim sferama života u EU i izvan nje.

U skladu s ovogodišnjim temom IDAHOT-a: „Zajedno: otpor, podrška, zacjeljenje!,“ EU će nastaviti da se bori protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ističući ugroženost LGBTI osoba tokom oporavka od zaraze COVID-19 i pozivajući na pravednija, inkluzivnija i održivija društva. Angažirat će se kroz politički dijalog s partnerskim zemljama i nastaviti podržavati organizacije civilnog društva i zaštitnike ljudskih prava koji rade na zaštiti i promoviranju potpunog i ravnopravnog uživanja ljudskih prava LGBTI osoba i poštivanja različitosti.

Svi trebamo svakodnevno zajednički ulagati napore na osiguravanju prava svih osoba da slobodno budu ono što jesu i vole koga žele.

Europa.ba