EU

Svjetski dan kulturne raznolikosti, dijaloga i razvoja: Zajednička izjava Visokog predstavnika/potpredsjednika Borrella i komesara Gabrijela i Urpilainena

Prilikom Svjetskog dana kulturne raznolikosti, dijeloga i razvoja, naglašavamo da kulturna raznolikost ima centralnu vrijednost za Evropsku uniju. Evropa je nezamisliva bez njenog kulturnog bogatstva, koje naša društva čine živopisnijima. Evropska unija je posvećena očuvanju i promovisanju kulture, kao i njene pristupačnosti i za EU i na međunarodnom nivou. EU nastavlja da promoviše međusobno razumijevanje među kulturama, uključujući ih kao dio svojih napora u smislu pomirenja i integracije i kako bi se osiguralo poštovanje osnovnih sloboda i ljudskih prava. Naša kultura, naša istorija i lekcije koje iz nje izvučemo bi trebale da služe kao izvor inspiracije za izgradnju pravedne i mirne budućnosti.

Pandemija koronavirusa je imala veliki uticaj na sektor kulture, kao i na mnoge aspekte same kulture. Iako slavimo aktuelnu Međunarodnu godinu kreativne ekonomije za održivi razvoj, svjesni smo da umjetnici svih žanrova i kreativne ekonomije su izdržali preko godinu dana bez nastupanja ili fizičke publike. Nalaze se među onima koje je pandemija najteže pogodila i zaslužuju posebnu pažnju i našu podršku.

Kultura se nalazi u srcu izazova sa kojima se suočavamo na globalnom nivou, posebno u smislu tranzicije na zelenu i digitalnu ekonomiju. Buduća bolja i održivija izgradnja će zahtijevati kulturne promjene svih nas. Biti otvoren za ove promjene, sa ciljem održivosti i prosperiteta, biće od ključne važnosti. Kao što je naglašeno u Konvenciji o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnog izražavanja UNESCO-a iz 2005 – UNESCO's 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, kultura je pokretačka snaga za održivi razvoj zajednica, naroda i nacija.

EU je posvećena daljem otvaranju potencijala kulture zajedno sa svojim državama članicama (“Tim Evropa”) i drugim međunarodnim akterima, u duhu efektivnog multilateralizma: Kreativna Evropa podržava prekograničnu saradnju umjetnika; Erasmus+ program naročito omogućava mladim ljudima da iskuse nove kulture; Evropske prestonice kulture slave kulturno nasljeđe i ohrabruju njihova otkrivanja; EU sarađuje direktno sa UNESCO-om i uložila je više od 100 miliona evra od 2016. godine u podršku kulturnih i kreativnih industrija, interkulturalnog dijaloga i kulturnog nasljeđa u partnerskim državama; i Prostori za kulturu EU traže nove načine da njeguju kulturne odnose između evropskih i partnerskih organizacija u Africi, Aziji i u Amerikama. Nedavna inicijativa EU za Novi evropski Bauhaus, kreativnu i interdisciplinarnu platform koja će omogućiti kreairanje naših budućih načina suživota, može dalje da doprinese ovim nastojanjima.

Kao Evropljani, sretni smo što imamo neke od najfinijih, najkreativnih i najraznolikijih umjetnika na svijetu na našem pragu. Imamo kulturna mjesta od izuzetne prirodne i izgrađene ljepote. Sama Evropa je i mozaik i mješavina kultura, ljudi i jezika. Kada otvorimo naša društva, kao dio socio-ekonomskog oporavka nakon koronavirusa, sa oduševljenjem čemo čekati da još jednom iskusimo puno kulturno nasljeđe koje je u ponudi Evrope, ali i svijeta.

Europa.ba