Poziv za jedinstvo u Bosni I Hercegovini

U četvrtak je prvi put nakon više od pet godina održana sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta.

Ko-predsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Bosne i Hercegovine su pozvali sve stranke u Bosni i Hercegovini da se uzdrže od diskursa podjela, i da se rukovode motom Evropske unije: «Ujedinjeni u različitosti».

«Pandemija COVID-19 je dodatno pogoršala postojeće probleme u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama. Više nego ikada, parlamenti bi trebali biti u mogućnosti u potpunosti koristiti svoje ovlasti nadzora nad izvršnom vlasti», izjavili su ko-predsjedavajući Nebojša Radmanović (Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine), i Romeo Franz, (Zeleni, Njemačka) (Evropski parlament) u Zajedničkoj izjavi nakon sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Bosne i Hercegovine.

Diskusija se uglavnom fokusirala na pitanja vezana za 14 ključnih prioriteta koje je Komisija identificirala kao obaveze koje Bosna i Hercegovina mora implementirati kao dio aplikacije za članstvo u EU.

Cjeloviti tekst Zajedničke izjave može se vidjeti ovdje.

Kontekst

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta (SAPC) je forum za redovne periodične susrete članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Evropskog parlamenta u cilju razmjene mišljenja, posebno o procesu integracije Bosne i Hercegovine. Uspostavljen je u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i Bosne i Hercegovine, koji predstavlja pravnu osnovu za odnose između dvije strane u procesu pripreme Bosne i Hercegovine za buduće članstvo u EU.

Europa.ba