Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima: zajednička izjava visokog predstavnika EU Josepa Borrella i specijalne predstavnice za seksualno nasilje u sukobima, Pramille Patten

Prije godinu dana, Generalni sekretar UN-a je pozvao na obustavu nasilja kako na bojnom polju, tako i u porodici. Ipak, njegov najnoviji izvještaj pokazuje da se seksualno nasilje vezano za sukobe nastavilo nesmanjenom žestinom tokom pandemije COVID-19, i ostaje prisutno kao okrutna i raširena taktika ratovanja, mučenja, terora i političke represije.

Izvještaj bilježi slučajeve seksualnog nasilja nad ženama pritvorenim zbog navodnog kršenja policijskog sata i karantene, kao i nasilje od strane oružanih grupa koje koriste pandemiju da intenziviraju operacije i osvoje teren. Pandemija je, osim toga, ogolila sveprisutnu nejednakost koja muči naša društva, često intenziviranu sukobima, raseljavanjem, i slabošću institucija.

Duboko nas brine utjecaj nedavnih dešavanja na žene i djevojčice, između ostalog korištenje seksualnog nasilja u Tigray regionu u Etiopiji, kao i stalna prijetnja i primjeri seksualnog nasilja u mnogim zemljama pogođenim sukobima, među kojima su Afganistan, Demokratska Republika Kongo, Centralnoafrička Republika, Kolumbija, Irak, Libija, Mali, Mijanmar, Somalija, Južni Sudan, Sirija i Jemen, što je dokumentirano u izvještaju Generalnog sekretara.

Nivo poštivanja međunarodnih obaveza, uključujući relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti, od strane svih strana u sukobu je i dalje na niskom nivou. Ipak, to nas neće zaustaviti. Nastavljamo napore na implementaciji Agende za žene, mir i sigurnost, sprječavanju sukoba, i pružanju podrške pravima, slobodi izbora, i sigurnosti žena.

Pozivamo sve strane u sukobu, kako državne tako i ne-državne, da usvoje konkretne obaveze sprječavanja seksualnog nasilja vezanog za sukobe, što mora uključivati i osiguranje potrebnih budžetskih sredstava za mirovne misije, čime će im se omogućiti da pravilno implementiraju svoje obaveze vezane za Žene, mir i sigurnost. Zaštita preživjelih i pristup koji se fokusira na preživjele, uključujući, između ostalog, i pravdu i reparacije, je od kritičnog značaja, posebno u krhkim okruženjima pogođenim sukobima, gdje se preživjele suočavaju sa višestrukim oblicima stigme i diskriminacije.

Odlučni smo da nastavimo osnaživati partnerstvo sa civilnim društvom, organizacijama za zaštitu prava žena, braniteljima ljudskih prava, graditeljima mira i lokalnim vjerskim liderima. Raduje nas sastanak na visokom nivou Foruma za generacijsku jednakost, koji će se održati u Parizu 30. juna do 2. jula, što će biti prilika da se ubrzaju napori na eliminaciji seksualnog nasilja u miru, kao i tokom sukoba, tako što će se mobilizirati države i drugi akteri.

Izgradnja boljeg svijeta nakon pandemije iziskuje političku odlučnost i resurse koji odgovaraju veličini izazova. Rodno-osjetljiv i inkluzivan oporavak od COVID-19 treba promovirati novi socijalni ugovor u kome niko ko je na vlasti nije iznad zakona, i niko ko nema moć nije nezaštićen. Odgovori moraju biti sveobuhvatni, multi-sektorski, prilagođeni dobi, i fokusirani na preživjele. Prava preživjelih, njihove potrebe i glas treba biti temelj za izradu nacionalnog odgovora na COVID-19 i planove oporavka od COVID-19.

Na današnji dan, pozivamo sve strane koje učestvuju u oružanim sukobima da uvaže poziv Generalnog sekretara na globalni prekid vatre, i odmah okončaju sva djela seksualnog nasilja vezanog za sukobe. Pozivamo međunarodnu zajednicu da u odgovoru na COVID-19 na prvo mjesto stavi sigurnost žena i djevojčica. Cilj postizanja sigurnijeg, pravičnijeg, zaštićenijeg i mirnijeg društva će iziskivati od međunarodne zajednice kontinuiranu predostrožnost i posvećenost.

Europa.ba