EU

Međunarodni dan podrške žrtvama torture: Izjava visokog predstavnika i zamjenika predsjednice, Josepa Borrella

Nema mjesta torturi drugih u 21. vijeku. Na Međunarodni dan podrške žrtvama torture, Evropska unija potvrđuje svoju čvrstu opredijeljenost borbi protiv torture širom svijeta, u svim njenim oblicima, kontekstu i okolnostima.

Ograničenja i zatvaranje u izolaciju tokom pandemije COVID-a-19 doveli su do većih kršenja ljudskih prava i zlostavljanja, kako u javnom, tako i u privatnom životu, uključujući porast nasilja, proizvoljnih lišavanja slobode i zatvaranja, fizičkih napada i psihičkih trauma za mnoge.

Poštivanje ljudskih prava i ljudskog dostojanstva mora nastaviti oblikovati naš odgovor na sadašnju globalnu pandemiju. Tortura i drugi oblici zlostavljanja i dalje su prisutni na mjestima zatvaranja, unatoč nastojanjima brojnih vlada da smanje broj zatvorenika u vrijeme zdravstvene krize. Podrška poboljšanju uslova boravka i postupanja sa osobama lišenim slobode u skladu s međunarodnim standardima i obavezama je prioritet Akcijskog plana EU za ljudska prava i demokratiju za period 2020-2024. godine, kao obnovljenog okvira naše vanjske politike u ovoj oblasti.

Nekažnjavanje torture i drugih oblika zlostavljanja se mora okončati. Od ključne važnosti su odgovornost počinitelja, djelotvorni sistemi pravde i pravna sredstva za žrtve. Mi nećemo bježati od osude torture i drugih oblika zlostavljanja širom svijeta i nastavljamo podržavati nezavisne istrage teških oblika kršenja ljudskih prava i zlostavljanja, gdje god da se događaju. Prikupljanje dokaza, dokumentiranje slučajeva torture i drugih oblika zlostavljanja, kao i odgovornost i pravda, važni su koraci ka realizaciji prava žrtava.

Globalni režim sankcija EU za kršenja ljudskih prava potvrda je odlučnosti EU da se zauzme za ljudska prava i poduzme odlučne i konkretne radnje protiv odgovornih za teške oblike kršenja ljudskih prava i zlostavljanja, kao što su tortura i drugi oblici zlostavljanja.

Mi nastavljamo svoj angažman na bilateralnoj, regionalnoj i multilateralnoj razini, naročito u Ujedinjenim narodima, Vijeću Evrope i Međunarodnom krivičnom sudu, kao i kroz podršku organizacijama civilnog društva i aktivistima za ljudska prava. U protekloj deceniji, EU je izdvojila više od 100 miliona eura za aktivnosti na borbi protiv torture i nastavlja sa svojim značajnim angažmanom i pružanjem podrške poštivanju ljudskog dostojanstva.

Inicijative kao što su Načela efikasnog informativnog razgovora u istragama (vanjska poveznica) nude smjernice za prikupljanje tačnih i pouzdanih informacija uz puno poštivanje ljudskih prava i dostojanstva svih, pa i putem primjene zakonskih i proceduralnih mjera zaštite u prvim satima zadržavanja u policiji.

Također, više nego ikad ranije sada je presudna potreba za jakim i učinkovitim kolektivnim djelovanjem za reguliranje trgovine robom koja se koristi za izvršenje smrtnih kazni, torturu i druge oblike zlostavljanja. EU potiče sve države da pojačaju napore ka utvrđivanju zajedničkih međunarodnih standarda u tom polju i pridruže se Alijansi za okončanje trgovine sredstvima za torturu (vanjska poveznica).

Svijet bez torture je izazov za sve ali zajedničko djelovanje može dovesti do promjene. Zajedno to možemo postići. Dugujemo to žrtvama torture i njihovim porodicama.

Europa.ba