Dan međunarodne krivične pravde: izjava visokog predstavnika Josepa Borrella u ime Evropske unije

Svakog 17. jula obilježavamo istorijsko usvajanje Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda (MKS) 1998. godine, kao važan trenutak za promišljanje o važnosti borbe protiv nekažnjivosti i ostvarivanja pravde za žrtve najtežih zločina genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Kao prvi i jedini stalni međunarodni krivični sud na svijetu, Međunarodni krivični sud igra presudnu ulogu u zajedničkom globalnom poretku zasnovanom na pravilima i u unapređivanju borbe protiv nekažnjivosti za zločine prema međunarodnom pravu. Uprkos ovoj ključnoj ulozi, i dalje se često osporavaju njegov rad i nezavisnost.

Evropska unija se zalaže za zaštitu sudske nezavisnosti MKS-a i integriteta Rimskog statuta. Odlučno se suprotstavljamo svakom pokušaju diskreditacije Suda i ometanja njegovog rada.

Radit ćemo zajedno sa Sudom i svim državama kako bismo ga učinili snažnijim  i djelotvornijim, uključujući kontinuirani postupak revizije funkcionisanja Suda, istovremeno osiguravajući poštivanje i zaštitu osnovnih principa i vrijednosti ugrađenih u Rimski statut.

Evropska unija nastavlja pružati diplomatsku, političku i finansijsku podršku MKS-u, kako bi mu omogućila da efikasno obavlja svoj ključni rad u ime žrtava teških zločina prema međunarodnom pravu. Štaviše, EU i njene zemlje članice nastavljaju djelovati u korist sveopće ratifikacije i cjelovite provedbe Rimskog statuta.

MKS može ostvariti svoj mandat samo aktivnim angažmanom, saradnjom i podrškom država ugovornica. EU poziva sve države da sarađuju s MKS-om i pridržavaju se svojih obaveza očuvanja vladavine prava, bilo pred MKS-om ili svojim nacionalnim sudovima.

Danas odajemo počast brojnim posvećenim i hrabrim pojedincima koji rade na polju međunarodne pravde i traže pravdu za počinjene zločine. U tom kontekstu, želimo zahvaliti gđi. Fatou Bensouda na njenom odlučnom i predanom radu u svojstvu tužiteljice i, prije toga, zamjenice tužitelja MKS-a, tokom posljednjih 17 godina. Istovremeno, pozdravljamo stupanje na dužnost g. Karima Khana kao tužitelja MKS-a dana 16. juna i ponavljamo našu podršku radu tužilaštva. Nadalje, civilno društvo i aktivisti za ljudska prava igraju presudnu ulogu u osiguravanju da se kršenja ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo rasvijetle, dokumentuju i osude. Na taj način, daju dragocjen doprinos zaštiti žrtava zločina prema međunarodnom pravu i zaštiti njihovih prava.

Dan međunarodne krivične pravde podsjeća nas na nužnost nastavka rada na nacionalnom i međunarodnom nivou na jačanju sistema međunarodne krivične pravde. Moramo osigurati da počinioci najtežih zločina budu izvedeni pred lice pravde i pozvani na odgovornost. To je naš dug žrtvama ovih užasnih zločina.

Nekažnjivost ne smije biti opcija. Nigdje. Ni za koga.

Europa.ba