Evropska unija produžila mandate svojim specijalnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini i na Kosovu * za dvije godine

Vijeće Evropske unije produžilo je danas mandate specijalnim predstavnicima EU u Bosni i Hercegovini i na Kosovu * za dvije godine, odnosno do 31.08.2023. godine.

Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, Johann Sattler, prvi put je imenovan 08.08.2019. godine, sa zadatkom da doprinese ostvarenju sljedećih strateških ciljeva:

–  kontinuirani napredak u procesu stabilizacije i pridruživanja

– osiguranje stabilne, održive, mirne, multietničke i ujedinjene BiH, koja u miru ostvaruje saradnju sa svojim susjedima, i

– osiguranje da se BiH nepovratno kreće ka članstvu u EU.

Evropska unija će takođe nastaviti podržavati provedbu Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Specijalni predstavnik EU na Kosovu, Tomáš Szunyog, imenovan je 01.09.2020. godine, sa zadatkom da doprinese ostvarenju sljedećih strateških ciljeva:

– promovisanje stabilnog, održivog, mirnog, demokratskog i multietničkog Kosova, uključujući kroz jačanje stabilnosti u regiji i doprinos regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima na Zapadnom Balkanu, i

-promovisanje Kosova koje je opredijeljeno za vladavinu prava i zaštitu manjina, kao i kulturne i vjerske baštine

– podrška evropskoj perspektivi Kosova i njegovog približavanju EU u skladu sa perspektivom regiona, a na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te relevantnih zaključaka Vijeća.

________________________________________

* Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stavove o statusu Kosova i isti je u skladu je sa Rezolucijom Vijeća Sigurnosti UN 1244/1999 i mišljenjem MKS-a o proglašenju nezavisnosti Kosova.

EU special representatives (EEAS)

Europa.ba