Zajednička izjava o održavanju Povorke ponosa u Sarajevu

Čestitamo Organizacionom odboru, učesnicima, domaćim institucijama i građanima BiH na uspješno organizovanoj Povorci ponosa u Sarajevu. Ova Povorka je snažan simbol jednakosti i nediskriminacije, signalizirajući da sve osobe u BiH uživaju ista ljudska prava.

Podrška vlasti u organizaciji i održavanju ovog događaja je pozitivan primjer liderstva ka osiguravanju poštivanja različitosti kao izvora snage, a ne podjela.

S ciljem dodatnog jačanja zaštite prava na slobodu izražavanja i mirno okupljanje, pozivamo vlasti u cijeloj zemlji da i dalje rade na unapređenju zakonodavstva, kako bi se osigurala efektivna primjena ovih prava. To bi približilo BiH evropskim i međunarodnim standardima, te predstavljalo iskorak u ispunjavanju jednog od ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Zajedničku izjavu potpisuju: Ured Evropske unije u BiH (Delegacija EU i specijalni predstavnik EU), Ured Vijeća Evrope u Sarajevu, Ujedinjeni narodi u BiH, Ambasada Austrije u BiH, Diplomatski ured Kraljevine Belgije u BiH, Ambasada Bugarske u BiH, Ambasada Češke Republike u BiH, Ambasada Francuske u BiH, Ambasada Njemačke u BiH, Ambasada Grčke u BiH, Ambasada Hrvatske u BiH, Ambasada Italije u BiH, Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, Ambasada Rumunije u BiH, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Ambasada Slovenije u BiH, Ambasada Španije u BiH, Ambasada Švedske u BiH, Ambasada Velike Britanije u BiH

Europa.ba