EU i Bosna i Hercegovina održale dijalog o borbi protiv terorizma

Evropska unija i Bosna i Hercegovina održale su 1. oktobra u Sarajevu dijalog o borbi protiv terorizma koji se fokusira na postojeću i buduću saradnju između Bosne i Hercegovine i EU u oblasti borbe protiv terorizma i sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma. EU redovno održava takve dijaloge sa partnerima u interesu globalne stabilnosti i bezbjednosti, a ovo je bio prvi dijalog o borbi protiv terorizma koji je održan uživo van Brisela od početka pandemije Covid-19. Ovo je drugi dijalog o borbi protiv terorizma između EU i BiH.

Kao rezultat prvog dijaloga, EU i BiH su potpisale bilateralni sporazum o borbi protiv terorizma 19. novembra 2019. za provođenje zajedničkog akcionog plana o borbi protiv terorizma za zapadni Balkan, koji je dogovoren na Ministarskom forumu o pravosuđu i unutrašnjim poslovima EU i zapadnog Balkana 5. oktobra 2018.. Dijalog koji je održan 1. oktobra u Sarajevu pružio je priliku za diskusiju o trenutnom stanju u vezi sa ključnim ciljevima ovog sporazuma, kao i budućem angažmanu u borbi protiv terorizma poslije 2021.

Pet ciljeva koje su EU i BiH zajedno uspostavile jesu: usklađivanje zakonodavstva i institucionalne infrastrukture; borba protiv i sprečavanje nasilnog ekstremizma, razmjena informacija i saradnja sa Europolom; borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma; zaštita stanovništva i kritične infrastrukture.

Obje strane složile su se o važnosti saradnje za uklanjanje bezbjednosnih izazova i prijetnji i polemiku o preprekama za postizanje zajedničkih ciljeva kao i pristupanje neophodnim mjerama za ostvarivanje napretka.

U dijalogu o borbi protiv terorizma EU je predstavljao Charles Fries, zamjenik generalnog sekretara Evropske službe za vanjsko djelovanje za zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku i odgovor na krizu i Olivier Onidi, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove. Bosnu i Hercegovinu predstavljali su viši predstavnici državnog Ministarstva bezbjednosti, ministarstava unutrašnjih poslova oba entiteta i Policije Brčko Distrikta BiH.

Europa.ba