Borba protiv COVID-19: Evropska unija donirala potrošni materijal za vakcinisanje zdravstvenim institucijama u BiH

Zamjenica šefa Delegacije EU u Bosni i Hercegovini Ekaterina Dorodnova uručila je u Sarajevu, 15. oktobra 2021. godine, 150.000 šprica i 48.000 kutija za odlaganje medicinskog otpada.  To je prva od pet isporuka potrošnog materijala za vakcinisanje koji će stići u BiH a bit će distribuiran zdravstvenim ustanovama širom zemlje.

“Ova oprema dio je naše pomoći za podršku vakcinaciji protiv COVID-19 u Bosni i Hercegovini, koja je nabavljena u okviru programa EU4Health. Program EU4Health finansira Evropska unija sa 13,7 miliona eura raspoređenih za nabavku vakcina i opreme za podršku borbi protiv pandemije u BiH. Zajedno sa zemljama članicama, EU je do sada isporučila ukupno 1,3 miliona doza vakcina Bosni i Hercegovini kako bi se ubrzala kampanja vakcinacije,“ izjavila je Dorodnova.

Primopredaji su prisustvovale ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević i predstavnica UNICEF-a u BiH, Rownak Khan.

„Kao partner u programu EU4Health, UNICEF pruža stručnu pomoć i pomoć u nabavci Ministarstvu civilnih poslova i tijelima nadležnim za zdravstvo u entitetima i Brčko distriktu po pitanju materijala za vakcinaciju protiv COVID-19 i hladnog lanca. UNICEF je najveći kupac vakcina na svijetu koji obično radi na imunizaciji djece ali je preusmjerio pažnju na širu vakcinaciju protiv COVID-19. Sa najvećim humanitarnim skladištem u Kopenhagenu u Danskoj, UNICEF-ov uhodani lanac nabavke bio je od neprocjenjive važnosti da BiH blagovremeno dobije opremu za vakcinaciju jer su globalne zalihe veoma ograničene,“ rekla je Khan.

Program EU4Health je dio sveukupnog doprinosa EU borbi protiv pandemije u Bosni i Hercegovini. Pored toga, EU je obezbijedila 7,76 miliona eura za nabavku medicinske i zaštitne opreme, koja se isporučuje zdravstvenim ustanovama širom zemlje.

Europa.ba