Pokrenuta Skupština građana BiH

EU u BiH je pokrenula Skupštinu građana, inovativni model deliberativne demokratije koji nudi jedinstvenu priliku građanima u BiH da direktno izraze svoje stavove o ustavnim i izbornim reformama, da preporuče konkretna rješenja za eliminaciju diskriminatornih odredbi Ustava BiH i za unapređenje Izbornog zakona. Ovaj proces se zasniva na dva kruga slučajnog odabira građana kao reprezentativnog uzorka stanovništva zemlje. Tokom pripremne faze procesa, koja je završena u avgustu ove godine, obavljen je prvi krug. Pismo koje su potpisali ambasadori EU, SAD-a i Misije OSCE-a u BiH, upućeno je na 4.000 nasumično odabranih domaćinstava, pozivajući građane da iskažu svoj interes za učešće u Skupštini građana.

Drugi krug nasumičnog odabira građanki i građana se održao u četvrtak, 4. novembra 2021. godine u Sarajevu, u Međunarodnom centru za djecu i mlade na Grbavici. Među onima koji su se prijavili za učešće u Skupštini građana BiH, konačna grupa od 57 članova Skupštine je nasumično odabrana uz pomoć kompjuterskog softvera i ždrijebanja. Kako bi se osigurala nepristranost i transparentnost procesa, umjesto imena su korišteni jedinstveni registracijski kodovi, koje su građani i građanke unosili prilikom prijave za učešće. Pri odabiru se vodilo računa o demografskim karakteristikama grupe s obzirom na spol, dob, prebivalište i etničku ili nacionalnu pripadnost.

Na događaju su govorili ambasador EU u BiH Johann Sattler, ambasador SAD u BiH Eric Nelson i zamjenika šefa Misije OSCE-a u BiH Dmitry Iordanidi, koji su istakli važnost uključivanja građana u process ustavnih i izbornih reformi te ohrabrili vlasti BiH da prate rad Skupštine građana i razmotre njihove preporuke.

 

Više informacija o Skupštini građana u BiH je dostupno na web stranici www.skupstinagradjana.ba.

Europa.ba