Izjava visokog predstavnika u ime EU-a povodom Dana ljudskih prava, 10. decembra 2021.

Svake godine, 10. decembra obilježavamo usvajanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine.

Od posebne je važnosti ovogodišnja tema „Smanjenje nejednakosti, unapređenje ljudskih prava“, imajući u vidu da pandemija i njene socioekonomske posljedice imaju sve veće negativne efekte na ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava, uključujući i građanski prostor. Efekti dalje produbljuju postojeće nejednakosti i povećavaju pritisak na ranjive kategorije i dovode u pitanje ljudska prava na globalnom nivou.

Ljudska prava, demokratija i vladavina prava su okosnica odgovora EU-a na pandemiju COVID-19 i oporavak od pandemije. Ulaganje u ljudska prava, demokratiju, vladavinu prava i omogućavanje građanskog prostora ključno je za postizanje i obnovu boljih društava za sadašnje i buduće generacije. Niko ne bi trebao biti izostavljen, nijedno ljudsko pravo zanemareno. EU podsjeća da sva ograničenja ljudskih prava u kontekstu pandemije COVID-19 moraju biti isključivo neophodna, proporcionalna, privremena i nediskriminatorna.

Dan ljudskih prava nas podsjeća da su ljudska prava univerzalna, nedjeljiva, neotuđiva, međuzavisna i međusobno povezana. Isto tako je podsjetnik da se ova prava ne mogu uzimati zdravo za gotovo i da se moraju kontinuirano braniti. EU će nastaviti podržavati univerzalnost ljudskih prava i paziti na svaki pokušaj podrivanja međunarodnih obaveza. Na Dan ljudskih prava, obavezujemo se da ćemo udvostručiti naše napore da stanemo uz potlačene i ugrožene i budemo njihov glas, gdje god da žive. Naša solidarnost i podrška se posebno odnose na aktere civilnog društva i aktiviste u oblasti ljudskih prava, uključujući i one sa kojima smo se angažovali na Forumu za ljudska prava EU-a i nevladinih organizacija održanom 7. i 8. decembra.

Tokom 2021. godine, u okviru Akcionog plana za ljudska prava i demokratiju 2020. do 2024. godine, EU je nastavila jačati globalno djelovanje u cilju odbrane i osnaživanja ljudskih prava širom svijeta, koristeći u potpunosti naš jedinstveni niz instrumenata. Po prvi puta, EU je uvela sankcije osobama i privrednim društvima iz Kine, Sjeverne Koreje, Libije, Južnog Sudana, Eritreje i Rusije koji su uključeni u ozbiljna kršenja i zloupotrebe ljudskih prava, prema Globalnom režimu sankcija za ljudska prava EU-a usvojenom prošle godine. Nadalje, 2021. godine EU je preuzela vodstvo na forumima Ujedinjenih nacionalnih ljudskih prava u inicijativama usmjerenim na adresiranje kršenja ljudskih prava u Afganistanu, Bjelorusiji, Burundiju, Sjevernoj Koreji, Etiopiji, Eritreji i Mijanmaru.

EU je također dodatno proširila konkretnu podršku organizacijama civilnog društva i aktivistima za ljudskih prava za unaprjeđenje ljudskih prava i demokratije širom svijeta kroz poseban tematski program, u iznosu od preko 1,5 milijardi eura za period 2021. do 2027. godine, potvrđujući svoju ulogu svjetskog lidera u ovoj oblasti.

Ostvarivanje ljudskih prava nije samo imperativ ljudskog dostojanstva, već i kamen temeljac demokratije, mira i sigurnosti te održivog razvoja.

Europa.ba