Strateški kompas za jaču bezbjednost i odbranu EU u sljedećoj deceniji

Danas je Savjet formalno odobrio Strateški kompas, u vrijeme kada svjedočimo povratku rata u Evropi.

Evropskoj uniji Kompas nudi ambiciozan plan djelovanja za jačanje bezbjednosne i odbrambene politike EU do 2030. godine.

Agresivnije bezbjednosno okruženje zahtijeva od nas da napravimo dramatičan iskorak i povećamo kapacitet i spremnost na djelovanje, povećamo otpornost, te uložimo više i bolje u odbrambene sposobnosti.

Snaga naše Unije leži u jedinstvu, solidarnosti i odlučnosti. Cilj Strateškog kompasa je da EU postane jači i sposobniji pružatelj bezbjednosti. EU mora biti u stanju da zaštiti svoje građane i doprinese međunarodnom miru i bezbjednosti. To je još važnije sada kada se rat vratio u Evropu, uslijed neopravdane i neprovocirane ruske agresije na Ukrajinu, kao i velikih geopolitičkih promjena. Ovaj Strateški kompas uvećaće stratešku autonomiju EU i njenu sposobnost da sarađuje sa partnerima kako bi zaštitila svoje vrijednosti i interese.

Jača i sposobnija EU po pitanju bezbjednosti i odbrane daće pozitivan doprinos globalnoj i translatlantskoj bezbjednosti, te takva nadopunjava NATO, što ostaje temelj kolektivne odbrane za zemlje članice. Intenziviraće i podršku globalnom poretku utemeljenom na pravilima, u čijem su centru Ujedinjene nacije.

„Prijetnje rastu, a cijena nedjelovanja je jasna. Strateški kompas je vodič za djelovanje. On utvrđuje ambiciozan put za našu bezbjednosnu i odbrambenu politiku za sljedeću deceniju. Pomoći će nam da se suočimo sa bezbjednosnim zadacima, pred našim građanima i ostatkom svijeta. Ako ne sad, onda kad?“

Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku

Strateški kompas je zajednička procjena strateškog okruženja u kojoj EU djeluje, te prijetnji i izazova sa kojima se Unija suočava. Ovaj dokument daje konkretne i izvodljive prijedloge, sa veoma preciznim rasporedom provođenja, u cilju unapređenja sposobnosti EU da odlučno djeluje za vrijeme krize kako bi odbranila svoju bezbjednost i građane.

Kompas pokriva sve aspekte bezbjednosne i odbrambene politike, a zasniva se na četiri stuba: djelovanje, ulaganje, partnerstvo i bezbjednost.

Djelovanje

Kako bi mogla djelovati brzo i žustro kada izbije kriza, sa partnerima ako je to moguće ili samostalno ako je to neophodno, EU će:

– uspostaviti jake Evropske snage za brzo djelovanje do 5000 vojnika za različite vrste krize

– biti spremna da rasporedi 200 potpuno opremljenih stručnjaka misije ZBOP (zajednička bezbjednosna i odbrambena politika) u roku od 30 dana, uključujući i u složenim okruženjima

provoditi redovne vježbe na moru i na kopnu sa pravom municijom

poboljšati vojnu mobilnost

– pojačati civilne i vojne misije i operacije ZBOP (zajednička bezbjednosna i odbrambena politika EU), unapređivanjem bržeg i fleksibilnijeg procesa odlučivanja, žustrijim djelovanjem i obezbjeđenjem veće finansijske solidarnosti

– iskoristiti puni potencijal Evropskog instrumenta mirovne pomoći kako bi pružila pomoć partnerima

Bezbjednost

Kako bi unaprijedila sposobnost da predvidi, odvrati i odgovori na sadašnje prijetnje i izazove, kao i na one koje brzo nastaju, te da bi zaštitila svoje bezbjednosne interese, EU će:

– povećati kapacitete za analizu obavještajnih podataka

– razviti paket instrumenata i timove za odgovor na hibridne prijetnje kombinujući različite instrumente za otkrivanje i odgovor na širok spektar hibridnih prijetnji

– dalje razvijati paket instrumenata za kiberdiplomatiju i uspostaviti evropsku politiku za kiberodbranu kako bi bila spremnija za kibernapade i odgovorila na njih

– napraviti paket instrumenata za manipulaciju i ometanje stranih informacija

kreirati svemirsku strategiju EU za bezbjednost i odbranu

jačati ulogu Unije kao aktera u pomorskoj bezbjednosti

Investiranje

Zemlje članice obavezale su se da značajno povećaju troškove odbrane u cilju usklađivanja sa kolektivnom ambicijom za smanjenje kritičnih nedostataka vojne i civilne sposobnosti i jačanja naše tehnološke i industrijske baze evropske odbrane. EU će:

– razmjenjivati informacije o nacionalnim ciljevima za povećanje izdataka za bolju odbranu radi usklađivanja sa bezbjednosnim potrebama

– ponuditi još podsticaja zemljama članicama da se angažuju na zajedničkom razvoju sposobnosti i zajednički ulažu u strateške čimbenike i sposobnosti sljedeće generacije za djelovanje na kopnu, na moru, u vazduhu, u kibernetičkom području i u svemiru

– jačati tehnološke inovacije u odbrani kako bi popunila strateške praznine i smanjila tehnološku i industrijsku zavisnost

Partnerstvo

Kako bi se pozabavila zajedničkim prijetnjama i izazovima, EU će:

– unapređivati saradnju sa strateškim partnerima kao što su NATO, UN i regionalni partneri, uključujući OEBS (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju), Afričku uniju (AU) i Udruženje naroda jugoistočne Azije (ASEAN)

– razvijati još usklađenih bilateralnih partnerstava sa zemljama istomišljenicama i strateškim partnerima, kao što su SAD, Kanada, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan i druge

razvijati prilagođena partnerstva na Zapadnom Balkanu, u našem istočnom i jugoistočnom susjedstvu, u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, uključujući putem unapređenja dijaloga i saradnje, propagiranjem učešća u misijama i operacijama ZBOP-a i podrške jačanju kapaciteta

Kontekst i sljedeći koraci

Prvu verziju Strateškog kompasa visoki predstavnik ponudio je u novembru 2021. na osnovu prve analize prijetnji ikada provedene, kojoj su doprinos dale obavještajne službe 27 zemalja članica, kao i na osnovu faze strukturalnog dijaloga između zemalja članica EU, institucija i stručnjaka EU. O sljedećim verzijama diskutovano je u februaru i martu 2022. kada je vođena debata između zemalja članica, uzevši u obzir odbrambeni i svemirski paket Komisije od 15. februara kao i najnovije događaje u svijetu, posebno vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu. Ovaj dokument direktno doprinosi provođenju Versajske agende.

Kada bude odobren, očekuje se da Evropski savjet podrži Strateški kompas 24. ili 25. marta 2022.

Europa.ba