EU i Bosna i Hercegovina jačaju saradnju kod pripravnosti na katastrofe

Danas je u posjeti Bosni i Hercegovini evropski komesar za upravljanje krizama, Janez Lenarčič, u cilju jačanja saradnje na prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini. Posjeta je rezultat ponovne potvrde interesa zemlje za pridruživanje Mehanizmu civilne zaštite EU, koji koordinira zajedničke akcije odgovora na krizne situacije.

Komesar je također prisustvovao sveobuhvatnoj vježbi po scenariju zemljotresa finansiranoj sredstvima EU, uz učešće službi spašavanja i zaštite iz Austrije, Rumunije, Albanije, Crne Gore, Slovenije i drugih međunarodnih agencija.

Janez Lenarčič, komesar za upravljanje krizama, naglasio je: „Prije tek nekoliko dana Bosnu i Hercegovinu su pogodila dva zemljotresa. Ne možemo uvijek predvidjeti kada i gdje će udariti sljedeći zemljotres, ali možemo biti bolje pripremljeni. Stoga u potpunosti podržavam zahtjev Bosne i Hercegovine za pridruživanje Mehanizmu civilne zaštite EU. Uvjeren sam da će članstvo u našem evropskom okviru civilne zaštite osigurati da Bosna i Hercegovina uživa koristi od snažnijeg odgovora na krizu, kad god da se krize velikih razmjera dogode. Zajednički možemo zaštititi i spasiti živote.

Između ostalog, komesar se također sastao sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministrom sigurnosti Selmom Cikotićem.

Tokom posjete, komesar je najavio i 2,5 miliona eura dodatnih humanitarnih sredstava za pomoć Bosni i Hercegovini u pokrivanju potreba izbjeglica, tražitelja azila i migranata u zemlji.

Opće informacije

Mehanizam civilne zaštite EU ima za cilj jačanje saradnje između zemalja EU i šest država učesnica (Island, Norveška, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Turska) u oblasti civilne zaštite radi poboljšanja prevencije, pripravnosti i odgovora na katastrofe.

U slučajevima kada hitna situacija prevazilazi sposobnosti odgovora neke zemlje u Evropi i šire, moguće je zatražiti pomoć putem Mehanizma. Evropska komisija igra ključnu ulogu u koordinaciji odgovora na katastrofe u cijelom svijetu. Od svog osnivanja 2001. godine, Mehanizam civilne zaštite EU odgovorio je na gotovo 600 zahtjeva za pomoć unutar i izvan EU.

U Bosni i Hercegovini je trenutno zbrinuto preko 2.300 izbjeglica, tražitelja azila i migranata. Humanitarna situacija se tokom godina značajno poboljšala zahvaljujući snažnom angažmanu EU, vlasti u Bosni i Hercegovini i humanitarne zajednice. Što je najvažnije, uspostavljeni su snažni smještajni kapaciteti za do 5.200 osoba. Sa ovom novonajavljenom podrškom, humanitarna sredstva EU za Bosnu i Hercegovinu dosegla su ukupno 18,5 miliona eura od 2018. godine. Osim toga, od 2018. EU je u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) osigurala 125 miliona eura za zadovoljavanje osnovnih potreba izbjeglica i migranata, uključujući smještaj, hranu i neprehrambene artikle.

 

Na ovom linku možete preuzeti snimak posjete komesara Lenarčiča terenskoj vježbi na Igmanu: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/search?kwgg=Lenarcic

Europa.ba