Evropska unija donirala terensko vozilo za potrebe MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Evropska unija je danas donirala terensko vozilo u vrijednosti 57,400.00 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Donacija je dio kontinuirane podrške EU policijskim agencijama u BiH u obavljanju svakodnevnih operacija na terenu. Na događaju primopredaje u Goraždu, ključeve vozila predstavnicima MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je uručio šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Nicolas Bizel u prisustvu savjetnika ministra sigurnosti, Saše Kecmana.

Evropska unija, kroz različite fondove, od 2018. godine podržava vlasti u Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i upravljanja granicama u kontekstu povećanog broja migranata i izbjeglica prisutnih u zemlji od kraja 2017. godine.

Zahvaljujući pomoći Evropske unije, omogućen je rad i upravljanje privremenim prihvatnim centrima u BiH, uključujući nedavno otvoreni privremeni prihvatni centar Lipa. Kroz fondove Evropske unije, migrantima koji borave u BiH se obezbjeđuje hrana i voda, sanitarni uvjeti, odjeća i psihološko savjetovanje, te pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama. Donirana sredstva se koriste i za nabavku opreme i pružanje stručne podrške Ministarstvu sigurnosti BiH, Službi za poslove sa strancima BiH, Graničnoj policiji i Sektoru za azil BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), MUP-u Unsko-sanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona  i drugim agencijama i institucijama u državi.

Sredstva za projekat “EU podrška upravljanju migracijama i granicom u BiH” su obezbijeđena kroz posebnu mjeru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat implementira IOM u partnerstvu s UNHCR-om, UNICEF-om, UNFPA-om i Danskim vijećem za izbjeglice (DRC-om).

Europa.ba